ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ

เมื่อการประกอบธุรกิจที่มอบ”คุณค่า”แก่เพื่อนมนุษย์ สำคัญกว่ากลยุทธ์ทางการตลาด และ กำไรสูงสุด