๑ ศตวรรษธนาคารไทย

๑ ศตวรรษธนาคารไทย โดย สฤณี อาชวานันทกุล เรื่องจากปก นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 272 ประจำเดือนตุลาคม 2550