ความยุติธรรมในมุมมองของ อมาตยา เซน

ไฟล์รวมบทความสองชิ้น

1. “สถาบัน คน และผลประโยชน์– ความยุติธรรมในมุมมองของอมาตยา เซน”

บทความโดย สฤณี อาชวานันทกุล, ตีพิมพ์ครั้งแรกใน OCTOBER: Justice มีนาคม 2554

2. “ความยุติธรรม : จากแนวคิดสู่วิถีปฏิบัติ” ปาฐกถาพิเศษ โดย อมาตยา เซน

18 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล