การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในการจัดสรรทุนในระบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

เพิ่งไป present บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในการจัดสรรทุนในระบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์” ร่วมกับ อ.กิตติชัย แซ่ลี้ ที่งานสัมมนาวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2550 ขอเชิญดาวน์โหลดเปเปอร์และ presentation เป็น PDF format ได้ที่นี่ค่ะ:

บทความที่โพสให้ดาวน์โหลดในนี้เป็นฉบับ “ร่างสุดท้าย” (final draft) ก่อนส่งไปพิมพ์เป็นรูปเล่มสวยงามโดยสำนักพิมพ์ openbooks จึงยังมีคำผิดและเลขกราฟบางอันผิดพลาดอยู่ แต่ที่เลือกโพสเวอร์ชั่นนี้ในบล็อกเพราะกราฟและตารางต่างๆ น่าจะอ่านง่ายกว่าฉบับจริง เพราะฉบับจริงปีนี้ทำเป็น pocketbook สวยงาม กราฟจึงเป็นขาวดำและถูกย่อลงเหลือเล็กมาก

ถ้าท่านใดสนใจจะดาวน์โหลดฉบับจริงของบทความ เชิญดาวน์โหลด PDF ได้จาก เว็บไซต์ของคณะ (ไฟล์ชื่อ “sym50_book_part4.pdf” ขนาด 9.8 MB) เว็บนี้มีบทความของอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ present ในงานเดียวกัน และไฟล์ presentation ในรูป MS Powerpoint ให้ดาวน์โหลดด้วย

เช่นเคย ขอเชิญวิจารณ์ ติชม เสนอแนะ หรือถามเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัย 🙂

สำหรับท่านใดที่สนใจความเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับ “สุดยอดรายงาน” เรื่องมหกรรมซุกหุ้นภาค 2 ที่ คตส. เพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน จะรวบรวมเขียนลงบล็อกในอีกไม่เกิน 1-2 วันข้างหน้า ระหว่างนี้ขอเชิญดาวน์โหลด ไฟล์สรุปผลรายงาน [PDF format, 14 หน้า] ที่ผู้เขียนรวบรวมมาจากเว็บมติชน อ่านเล่นไปพลางๆ ก่อน 😉