PDP2024

โรงไฟฟ้าพลังน้ำกับความหมกเม็ดของ “พลังงานสะอาด” ในร่างแผน PDP2024

โรงไฟฟ้าพลังน้ำกับความหมกเม็ดของ “พลังงานสะอาด” ในร่างแผน PDP2024

กลไกกำกับการลงทุนข้ามพรมแดน? ข้อคิดจากคดีเขื่อนไซยะบุรี

ข้อคิดจากคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในคดีไซยะบุรี คำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์เพราะคดีนี้เป็นคดีแรกที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการของคนไทยที่สร้างในประเทศอื่น (เขื่อนของบริษัทไทย ออกทุนสนับสนุนโดยธนาคารไทย 100% และขายไฟฟ้า 95% ให้ไทย)

ถอดรื้อมายา(อ)คติรัฐสวัสดิการในสังคมไทย

ปาฐกถา ณ เวทีขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการ 2022, 25 มิถุนายน 2565

สารจาก อาร์โนลด์ ชวาเซเน็กเกอร์ ถึง “เพื่อนชาวรัสเซียที่รัก” และ “ทหารรัสเซียที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในยูเครน”

สารจาก อาร์โนลด์ ชวาเซเน็กเกอร์ ถึง “เพื่อนชาวรัสเซียที่รัก” และ “ทหารรัสเซียที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในยูเครน”

ฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุด 7 ฉาก จากสงครามในยูเครน

บทความโดย Niall Ferguson นักประวัติศาสตร์ชาวสก็อตชื่อดัง วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดในสงครามยูเครนและฉากทัศน์ที่น่าจะเกิดขึ้น

คำนำเสนอ EBB BOOK

คำนำเสนอ EBB BOOK สั่งซื้อได้ที่ ARC Press What are photographs? They

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: โซ่ตรวนฉุดรั้งประเทศ

พูดในงานเสวนา “ขอคนละชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์” วันที่ 6 เมษายน 2564 ก่อนอื่น ขอขอบคุณกลุ่ม Re-Solution

ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในยามพลิกผัน

สฤณี อาชวานันทกุล บรรยายในงาน “จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณอาจารย์สมชาย

ความเป็นสากลของประชาธิปไตย

ในสายตาของผู้เขียน การเคลื่อนไหวของ “มวลมหาประชาชน” หลังจากที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้กระโดดข้ามเส้นความชอบธรรมที่ออกมาต่อต้าน “เผด็จการเสียงข้างมาก” ไปสู่การเป็นม็อบที่กำลังทำตัวเป็น “เผด็จการเสียงข้างน้อย” โดยไม่แยแสว่า ประชาธิปไตยต้องใส่ใจทั้ง “เป้าหมาย” และ “วิธีการ”