Category: Blog

On Food and Weather (2)

ก่อนจะไปเริ่มต้นชีวิตเด็กหอ ต่อให้เป็นเด็กที่ไร้ระเบียบโดยนิสัยมาแต่ไหนแต่ไร ไร้ความรอบคอบ ไม่ชอบวางแผน อยากทำอะไรก็ทำเลย – ต่อให้เป็นเด็กแบบนี้ ก็ไม่ใช่ไม่เคยคิดนะว่า จะเจอ ‘อาหาร’ แบบไหนในโรงเรียน แล้วฉันจะกินมันได้ไหม

PEA in winter

On Food and Weather (1)

อาการช็อกที่หนักหนาสาหัสกว่า และได้เผชิญหน้าก่อนมาเจอระบบ
Harkness table ของโรงเรียน คืออากาศ และอาหาร สองเรื่องใหญ่(มาก)ในชีวิตประจำวัน แต่ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเห็นความสำคัญ เพราะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับมัน

Reading vs. Comprehension

ครั้นอาจารย์ปิดเล่ม Midsummer Night’s Dream สั่งให้อ่าน Lord of the Flies นิยายอมตะของ วิลเลียม โกลดิง นักเขียนชาวอังกฤษ เป็นเล่มต่อไป ก็ให้รู้สึกลิงโลดและโล่งใจเป็นล้นพ้น…

My first encounter with Shakespeare

ถ้าใช้สำนวนยาขอบก็คือ มั่นใจว่าข้าก็หนึ่งในตองอู สำนวนกิมย้งก็ประมาณ ฉันก็นางพญาหนึ่งในบู๊ลิ้ม ได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้รับนักเรียนต่างชาติเยอะ คงได้เจอกับจอมยุทธ์หลายประเทศ ก็สนุกดี มาประลองกำลังกันซักตั้งเป็นไร…

ฉันคือนักวิทยาศาสตร์จอมพิโรธ

แปลจาก I Am A Mad Scientist โดย Kate Marvel นักวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศ

การต่อกรกับทุจริตคอร์รัปชั่น: กลไกคุ้มครองผู้ให้เบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชั่นในไทยเป็นปัญหาซับซ้อนฝังรากลึกที่ดำรงอยู่ได้ด้วยคนจำนวนมาก แต่ละกรณีนอกจากจะมีผู้ให้สินบนและผู้รับสินบนแล้วยังต้องอาศัย “คนใน” อีกมากมายเป็นฟันเฟืองคอยเอื้อประโยชน์ จัดการ สานสัมพันธ์ บางคนได้รับส่วนแบ่งทั้งที่ไม่เต็มใจ แต่จำใจเพราะต้อง “กินตามน้ำ” หรือกลัวว่าจะกลายเป็น