ขอต้อนรับสู่​โอเพ่นออนไลน์​ 1.5 :)

โอเพ่นออนไลน์โฉมใหม่เปิดตัวแล้วค่ะ ถ้ายังมองเห็นเว็บเดิมอยู่ ขอแนะนำให้ใช้บริการของ OpenDNS เพราะไอเอสพีไทยบางแห่งอัพเดท DNS ช้าเหลือเกิน 😛

ขอแปะข้อเขียนชิ้นแรกในฐานะ บ.ก. ใหม่ ไว้ในบล็อกนี้ เผื่อท่านใดจะอยากแลกเปลี่ยนในนี้โดยตรง เพราะโอเพ่นยังเป็น 1.5 ไม่ใช่ 2.0 🙂

ขอต้อนรับสู่โอเพ่นออนไลน์ 1.5

ท่านผู้อ่านที่เคารพ

ขอต้อนรับเข้าสู่โอเพ่นออนไลน์โฉมใหม่ หรือที่เราเรียกชื่อเล่นกันเองว่า “โอเพ่น 1.5”

ที่เป็น 1.5 ไม่ใช่ 2.0 ก็เพราะโอเพ่นโฉมใหม่นี้ยังไม่เปิดพื้นที่ให้ท่านได้เข้ามาพูดคุยสนทนาระหว่างกันหรือกับนักเขียนในเวลาจริง อันจะนำไปสู่การสร้างเนื้อหาแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม ตรงตามนิยามของเว็บแบบ “Web 2.0” ในโลกเสมือน

โอเพ่นใหม่รั้งตัวเองไว้ที่ 1.5 ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพราะยังคงยึดมั่นในความเป็น “นิตยสาร” ที่คัดเลือก “สาร” ที่จะสื่อและส่งให้กับคนอ่าน

หลายท่านอาจรู้สึกว่า “สาร” ใหม่ที่ปรากฏในโอเพ่น 1.5 นี้ บางส่วนอาจดูจืดจางกว่าเดิมในแง่ของความสละสลวยและชั้นเชิงทางภาษา เมื่อเปรียบเทียบกับคอลัมนิสต์ชุดเดิมที่เคยประจำการโอเพ่น 1.0 (ซึ่งเราก็ถือว่ายังประจำการอยู่จวบจนปัจจุบัน เพราะเนื้อหาในโลกดิจิตัลไม่มีวัน “ตาย” ถึงแม้ว่าบางท่านอาจเร้นกายหายหน้าไปบ้างเป็นบางคราว)

เรื่องนี้ส่วนใหญ่ต้องโทษ บ.ก. ใหม่ที่อ่อนด้อยประสบการณ์และอ่อนหัดเรื่องการใช้ภาษา สาเหตุที่ผู้เขียนหาญกล้ามาเป็น บ.ก. นอกจากจะเป็นเพราะเพลี่ยงพล้ำไปตกปากรับคำท่าน บ.ก. คนเก่าแล้ว ก็เพราะมีความเชื่อมั่นว่า การ “เปิด” พื้นที่ในโอเพ่นให้คนกับที่แตกต่างหลากหลายมากกว่าเดิม โดยให้น้ำหนักกับความรู้ มุมมอง และความใจกว้างทางปัญญา มากกว่าความสามารถเชิงวรรณศิลป์ จะทำให้โอเพ่นออนไลน์เป็น “โอเพ่น” มากขึ้น และสะท้อนความหลากหลายของคนไทยและสังคมไทยยุคดิจิตัลได้อย่างแจ่มชัดกว่าเดิม

อย่างไรก็ดี นั่นเป็นเพียงความหวังของผู้เขียน ซึ่งมันจะเป็น “จริง” เพียงใด ก็อยู่ที่ความรู้สึกของคนอ่านเป็นสำคัญ ดังนั้น หากท่านมีข้อคิดเห็น ติ ชม วิจารณ์ หรือแนะนำประการใด ขอความกรุณาส่งอีเมล์มาที่ pinyopen@yahoo.com


โอเพ่นออนไลน์โฉมใหม่เปิดตัวแล้วค่ะ ถ้ายังมองเห็นเว็บเดิมอยู่ ขอแนะนำให้ใช้บริการของ OpenDNS เพราะไอเอสพีไทยบางแห่งอัพเดท DNS ช้าเหลือเกิน 😛

ขอแปะข้อเขียนชิ้นแรกในฐานะ บ.ก. ใหม่ ไว้ในบล็อกนี้ เผื่อท่านใดจะอยากแลกเปลี่ยนในนี้โดยตรง เพราะโอเพ่นยังเป็น 1.5 ไม่ใช่ 2.0 🙂

ขอต้อนรับสู่โอเพ่นออนไลน์ 1.5

ท่านผู้อ่านที่เคารพ

ขอต้อนรับเข้าสู่โอเพ่นออนไลน์โฉมใหม่ หรือที่เราเรียกชื่อเล่นกันเองว่า “โอเพ่น 1.5”

ที่เป็น 1.5 ไม่ใช่ 2.0 ก็เพราะโอเพ่นโฉมใหม่นี้ยังไม่เปิดพื้นที่ให้ท่านได้เข้ามาพูดคุยสนทนาระหว่างกันหรือกับนักเขียนในเวลาจริง อันจะนำไปสู่การสร้างเนื้อหาแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม ตรงตามนิยามของเว็บแบบ “Web 2.0” ในโลกเสมือน

โอเพ่นใหม่รั้งตัวเองไว้ที่ 1.5 ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพราะยังคงยึดมั่นในความเป็น “นิตยสาร” ที่คัดเลือก “สาร” ที่จะสื่อและส่งให้กับคนอ่าน

หลายท่านอาจรู้สึกว่า “สาร” ใหม่ที่ปรากฏในโอเพ่น 1.5 นี้ บางส่วนอาจดูจืดจางกว่าเดิมในแง่ของความสละสลวยและชั้นเชิงทางภาษา เมื่อเปรียบเทียบกับคอลัมนิสต์ชุดเดิมที่เคยประจำการโอเพ่น 1.0 (ซึ่งเราก็ถือว่ายังประจำการอยู่จวบจนปัจจุบัน เพราะเนื้อหาในโลกดิจิตัลไม่มีวัน “ตาย” ถึงแม้ว่าบางท่านอาจเร้นกายหายหน้าไปบ้างเป็นบางคราว)

เรื่องนี้ส่วนใหญ่ต้องโทษ บ.ก. ใหม่ที่อ่อนด้อยประสบการณ์และอ่อนหัดเรื่องการใช้ภาษา สาเหตุที่ผู้เขียนหาญกล้ามาเป็น บ.ก. นอกจากจะเป็นเพราะเพลี่ยงพล้ำไปตกปากรับคำท่าน บ.ก. คนเก่าแล้ว ก็เพราะมีความเชื่อมั่นว่า การ “เปิด” พื้นที่ในโอเพ่นให้คนกับที่แตกต่างหลากหลายมากกว่าเดิม โดยให้น้ำหนักกับความรู้ มุมมอง และความใจกว้างทางปัญญา มากกว่าความสามารถเชิงวรรณศิลป์ จะทำให้โอเพ่นออนไลน์เป็น “โอเพ่น” มากขึ้น และสะท้อนความหลากหลายของคนไทยและสังคมไทยยุคดิจิตัลได้อย่างแจ่มชัดกว่าเดิม

อย่างไรก็ดี นั่นเป็นเพียงความหวังของผู้เขียน ซึ่งมันจะเป็น “จริง” เพียงใด ก็อยู่ที่ความรู้สึกของคนอ่านเป็นสำคัญ ดังนั้น หากท่านมีข้อคิดเห็น ติ ชม วิจารณ์ หรือแนะนำประการใด ขอความกรุณาส่งอีเมล์มาที่ pinyopen@yahoo.com

กล่าวในแง่เนื้อหา ความหนักแน่นและเข้มข้นของโอเพ่น 1.0 ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยังคงอยู่ครบครัน จากคอลัมนิสต์หน้าเดิมหลายท่านที่ยังเขียนคอลัมน์ลงในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ เสริมทัพด้วยคอลัมน์ ใต้กระแส ของอาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และ เศรษฐ’ธรรมศาสตร์ ตลาดวิชา โดยคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหา “หนักๆ” ใน open 01 ยังอยู่ใน 01 เหมือนเดิม แต่ท่านอาจสังเกตว่า 02 ได้งอกเงยออกมาเป็น open 02, open 03, และ open 04 ในโอเพ่น 1.5

ทั้งนี้ ก็เพื่อสะท้อนความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกกำหนดด้วยรสนิยมส่วนตัวและความฟุ้งซ่าน (ซึ่งหวังว่าคงยังไม่เข้าขั้นฟุ้งเฟ้อ) ของ บ.ก. ใหม่เป็นสำคัญ ก็หวังว่าจะกระตุ้นความสนใจของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย

ถ้าท่านอยากอ่านคอลัมน์ของนักเขียนคนโปรดโดยพลัน ก็เพียงแต่คลิ้กชื่อที่ต้องการในเมนู “All Columnists” ทางขวามือบนหน้าแรกของเว็บ

open 02 คับคั่งด้วยคอลัมนิสต์หน้าใหม่ที่จะมานำเสนอประเด็นน่าคิดและควรรู้ที่สื่อไทยยังไม่ค่อยเปิดพื้นที่ให้เท่าไรนัก อาทิ การค้นพบที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์ ในคอลัมน์ วิทยาศาสตร์รอบตัว โดยทีมงาน Foosci.com, กลไกที่ส่งผลต่อตลาดเสรีแ่ต่หลายคนอาจมองไม่เห็น ใน มือที่(ลอง)มองให้เห็น โดย ‘รุจ ธนรักษ์’ และความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ใน รากของโลก โดย ฐิตินันท์ ศรีสถิต คอลัมน์สิ่งแวดล้อมใหม่เอี่ยมที่จะมาชวนมองโลกจากมุมที่ใกล้ตัวกว่า โลกสีเขียว ของเพชร มโนปวิตร

นอกจากนี้ open 02 ยังนำเสนอประเด็นสนุกๆ และวิเคราะห์เจาะลึกจากหลากหลายแวดวงที่น่าติดตามและสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตยุคโลกาภิวัตน์ แต่ละคอลัมน์เขียนโดยคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาหรือทำงานในแวดวงนั้นโดยตรง ได้แก่ ICT&U โดย ชิตพงษ์ กิตตินราดร, คิดการใหม่เพื่อสังคม โดย สุนิตย์ เชรษฐา, ตีนกบเขียว โดย กัญญารัตน์ โฆษะวิสุทธิ์, “นักข่าว” ในฐานะชนเผ่าหนึ่ง โดย ‘แมนสรวง’ และ เศรษฐศาสตร์พัฒนา โดย ธร ปีติดล คอลัมนิสต์หน้าเก่าที่เข้าประจำพื้นที่ใหม่

open 03 นำเสนอประเด็นทางสังคมและวิถีชีวิตตามสไตล์คอลัมนิสต์แต่ละคน ตั้งแต่บทวิพากษ์มายาภาพบริโภค โดย ฆัสรา ขมะวรรณ มาถึงเทคนิคการบริหารจัดการห้องสมุดในยุคออนไลน์ ใน Open Stack โดย ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ต่อด้วยบทวิพากษ์สังคมไทยสมัยใหม่ใน รัก-ร่าน โดย ‘พิณ พัฒนา’ แล้วก็หามุมพักผ่อนในไร่สวนของเกษตรกรยุคใหม่ผู้หลงใหลในวิถีสองท่าน ได้แก่ บ้านสวน ของธีรเดช คำบุญชู และ สวนขี้คร้าน ของ ‘สายลมลอย’ ก่อนจะแวะกินของอร่อยระหว่างทางกลับบ้านกับ เพื่อนกินหาง่าย โดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะทุกรูปแบบ ตั้งแต่หนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรี ไปจนถึงภาพถ่าย ก็ทวีความหลากหลายมากขึ้นจากเดิมที่หลากหลายอยู่แล้ว ใน open 04 ด้วย Page Two โดย ภาณุ ตรัยเวช, Unpopular Music โดย อธิป จิตตฤกษ์, และ เสียงในสุญญากาศ โดย ‘izabelle’

ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นเป็นเพียงรายชื่อคอลัมนิสต์ใหม่ผู้ตอบรับเทียบเชิญมา “เปิด” โอเพ่นให้กว้างกว่าเดิม ยังไม่นับคอลัมนิสต์เก่าที่เขียนเป็นประจำอยู่แล้ว และอีกหลายท่านที่กลับมาจับปากกาเพิ่มความคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น วาด รวี กับคอลัมน์ใหม่ Fighting Publishers ซึ่งเบิกโรงด้วยข้อเขียนที่เคยได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วเพื่อปักป้ายบอกทิศทางที่กำลังจะเดินต่อไป หรือ หนุ่ม หนังสือเดินทาง ผู้ห่างหายไปนานจนแฟนๆ ของร้านหนังสือเดินทางหลายคนบ่นคิดถึง

รายนามคอลัมนิสต์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้

โปรดอดใจรอด้วยความระทึกในดวงหทัยพลัน

นอกจากจะมีคอลัมน์อย่างคับคั่งแล้ว โอเพ่น 1.5 ก็ยินดีที่จะนำเสนอเนื้อหาใหม่เอี่ยมถอดด้ามสองรายการ ได้แก่ podcast ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก ภาสกร หงษ์หยก เจ้าของพ็อดคาสท์ชื่อดัง ช่างคุยดอทคอม (www.changkhui.com) มาเป็นพิธีกรทุกเดือน และ literature ในรูป e-book ให้ดาวน์โหลด ซึ่งเดือนแรกนี้เราประเดิมด้วยเรื่องสั้น “แป๊ะดื้อ” โดย วัน ณ จันทร์ธาร

ทั้งสองอย่างนี้เป็นความพยายามเล็กๆ ในการนำพาโอเพ่น 1.5 เข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างกลมกลืน โดยที่ยังรักษากลิ่นอายของหน้ากระดาษเอาไว้ (ถ้าท่านเห็นต่างมากน้อยประการใด โปรดเขียนมาติชม)

กล่าวในแง่รูปแบบ ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าหากท่านพบเห็นข้อบกพร่อง คำผิด หรือปัญหาอื่นใดในการใช้งาน

โอเพ่น 1.5 เพิ่งแกะกล่อง อีกไม่กี่สัปดาห์คงจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น

สุดท้ายนี้ นอกจากคอลัมนิสต์ทั้งใหม่และเก่าทุกท่านที่ตอบรับเทียบเชิญอย่างน่ารัก อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ และคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา กัลยาณมิตรของผู้เขียนและอดีต บ.ก. โอเพ่นออนไลน์สองท่านที่วางรากฐานไว้อย่างสง่างาม ผู้เขียนต้องขอขอบคุณบุคคลดังต่อไปนี้ผู้ซึ่งจะขาดมิได้เลยในการนำโอเพ่นเข้าสู่ยุค 1.5 อย่างเต็มตัว – คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา และทีมงาน Opendream (www.opendream.co.th) “ธุรกิจเพื่อสังคม” รุ่นใหม่ที่เราเอาใจช่วย ผู้สร้าง “บ้านใหม่” อันสวยงาม ทันสมัย และโอ่โถงให้กับเรา และทีมงานครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเทศไทย (www.cc.in.th) ผู้ลงแรงแปลงสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์เป็นภาษากฎหมายไทย ซึ่งกำลังจะได้รับอนุมัติให้ขึ้นเว็บไซต์กลางของครีเอทีฟคอมมอนส์ (www.creativecommons.org) อย่างเป็นทางการในไม่ช้า

ถ้าท่านดูเว็บนี้ไปถึงขอบล่างสุด ท่านจะสังเกตเห็นว่า เนื้อหาทั้งหมดในโอเพ่น 1.5 เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน

ในแง่หนึ่ง ผู้เขียนคิดว่าครีเอทีฟคอมมอนส์ กลไกที่พยายามสร้าง “ทางสายกลาง” ระหว่างโลกที่สงวนลิขสิทธิ์ 100% กับโลกที่คนละเมิดลิขสิทธิ์ 100% นั้น สะท้อนโลกใบเล็กๆ ที่โอเพ่น 1.5 อยากหยัดยืนอยู่ได้เป็นอย่างดี

โลกที่สร้างความเป็นธรรมและสะท้อนจุดร่วมได้โดยไม่ต้องเลือกข้างอ้างสี

โลกที่คนมุ่งทำงานในพื้นที่เล็กๆ ส่วนตัว แต่ยังมีแก่ใจมาคิดถึงส่วนรวม

โลกที่เปิดกว้างต่อทุกความเห็น ตราบใดที่ทุกคนเปิดใจให้กว้างพอกัน

เฮนรี เดวิด ธอโร นักเขียนชาวอเมริกัน เคยกล่าววาทะเกือบสองร้อยปีก่อนเอาไว้ว่า

ถ้าคุณสร้างวิมานในอากาศ งานของคุณไม่จำเป็นต้องสูญเปล่า เพราะอากาศคือที่ที่วิมานนั้นควรจะอยู่ ตอนนี้คือเวลาที่คุณจะต้องสร้างรากฐานให้กับมัน

ถ้าโอเพ่น 1.0 เปรียบเสมือนวิมานในอากาศ โอเพ่น 1.5 ก็อาจเปรียบเสมือนอิฐก้อนแรกที่จะค่อยๆ สร้างรากฐานของวิมานนั้นขึ้นมา

ขอต้อนรับทุกท่านสู่โอเพ่นออนไลน์โฉมใหม่ค่ะ

ด้วยจิตคารวะ
สฤณี อาชวานันทกุล
13 กุมภาพันธ์ 2552