ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง “สอดส่องออนไลน์ : ใครสุ่ม ใครเสี่ยง?” 16 ก.พ. นี้

สอดส่องออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต (ThaiNetizen), เว็บไซต์ iLaw.or.th และเว็บไซต์ OpenThaiDemocracy.com จัดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สอดส่องออนไลน์ : ใครสุ่ม ใครเสี่ยง ?” วันที่ 16 ก.พ. 2553

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการ “สอดส่องออนไลน์ : ใครสุ่ม ใครเสี่ยง?”
ห้อง LT1 (ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร) คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.00 – 16.00 น. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สอดส่องออนไลน์ : ใครสุ่ม ใครเสี่ยง ?”

หัวข้อ “การเฝ้าระวังโดยรัฐกับความเป็นส่วนตัวของประชาชน”
โดย คุณสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนบนโลกอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ไม่สาธารณะ”
โดย ธงชัย แสงศิริ* ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)*

หัวข้อ “ที่มา และจุดยืนของรัฐต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดย คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย* รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี*


สอดส่องออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต (ThaiNetizen), เว็บไซต์ iLaw.or.th และเว็บไซต์ OpenThaiDemocracy.com จัดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สอดส่องออนไลน์ : ใครสุ่ม ใครเสี่ยง ?” วันที่ 16 ก.พ. 2553

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการ “สอดส่องออนไลน์ : ใครสุ่ม ใครเสี่ยง?”
ห้อง LT1 (ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร) คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.00 – 16.00 น. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สอดส่องออนไลน์ : ใครสุ่ม ใครเสี่ยง ?”

หัวข้อ “การเฝ้าระวังโดยรัฐกับความเป็นส่วนตัวของประชาชน”
โดย คุณสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร*

หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนบนโลกอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ไม่สาธารณะ”
โดย ธงชัย แสงศิริ* ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)*

หัวข้อ “ที่มา และจุดยืนของรัฐต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดย คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย* รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี*

หัวข้อ “แนวคิดและกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการคุ้มครองในโลกออนไลน์”
โดย อาจารย์สาวตรี สุขศรี อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

หัวข้อ “การใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยรัฐ : บทบาทและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ”
โดย คุณศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ “ดุลยภาพระหว่าง การป้องปราม กับเสรีภาพของประชาชนพลเน็ต”
โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต และบล็อกเกอร์ “คนชายขอบ”

ดำเนินรายการโดย คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต

เวลา 16.00 – 17.00 น.
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปการสัมมนา

ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง http://prachatai.com/live

หมายเหตุ: *วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อ