คลิปวีดีโอดีเบต “ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นปฎิปักษ์ต่อผู้ยากไร้จริงหรือ?”

capitalism-debate-photo.jpg

ร้านหนังสือ Book: Republic อัพโหลดคลิปวีดีโอดีเบต  “ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นปฎิปักษ์ต่อผู้ยากไร้จริงหรือ?” ที่ไปพูดกับ  อ.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ อ.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ อ.ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น เมื่อปลายเดือน พ.ย. ปี 2556 ขึ้นเว็บแล้ว เลยเอามาแปะในบล็อกด้วยค่ะ เผื่อใครอยากฟังแต่ไม่ได้ไปฟัง

– ฝ่ายทุนนิยมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มดีเบต เพราะคนหนึ่งชอบ ‘ทุนนิยมที่มีหัวใจ‘ อีกคนช่วยอีกฝ่ายอธิบายข้อบกพร่องต่างๆ ของตลาด 😀 (อันนี้แซวตัวเองกับ อ.แบ๊งค์) 

– พูดกันคนละภาษาระดับหนึ่ง เป็น ‘วิชาการ’ ไปหน่อย ฝ่ายมาร์กซิสต์เหมือนมาสอนหนังสือเรื่องวิธีคิดแบบมาร์กซิสต์มากกว่ามาแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงว่าทุนนิยมเป็นปฏิปักษ์ต่อคนจนจริงๆ :p (อันนี้แซว อ.เก่งกิจ กับ อ.ภาคิไนย์)

– คิดว่าถ้าให้นักเศรษฐศาสตร์สาย Libertarian (เชื่อว่ารัฐอยู่เฉยๆ ดีที่สุด ถ้าแทรกแซงก็แทรกแซงให้น้อยที่สุด) มาโต้กับมาร์กซิสต์ หรือถ้าโต้กันในประเด็นที่แคบกว่านี้ เช่น ความจำเป็นของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และการให้ตลาดเป็นเครื่องจักรในการจัดการเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็น “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์” ของนักเศรษฐศาสตร์ทุกค่ายที่ไม่ซ้ายจัด น่าจะ ‘โต้’ กันได้แตกต่าง ‘กระชับมิตร’ กันน้อยกว่านี้มาก

– ขอบคุณ Book: Republic ที่ทำให้ในที่สุดก็ได้ไปเยือนร้านหนังสือที่อยากไปมานานแต่ไม่เคยไป (เป็นร้านที่อุดหนุน Openworlds อย่างต่อเนื่องด้วย :)) 

– ขอบคุณอาจารย์ผู้ร่วมดีเบตทั้งสามท่าน ที่ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ มากมาย 🙂

– หัวข้อดีเบตที่อยากเห็นในอนาคต : “ทุนนิยมเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยหรือไม่”