ซับไตเติลภาษาไทย แอนิเมชั่นชุด “การคิดเชิงวิเคราะห์” (analytical thinking)

ไปเจอชุดคลิป animation เรื่อง “การคิดเชิงวิเคราะห์” (analytical thinking) ของออสเตรเลีย เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ ทำขึ้นมาสอนเด็ก 8-10 ขวบ แต่คิดว่าเนื้อหามีประโยชน์มากสำหรับผู้ใหญ่ด้วย เลยไปทำซับไตเติลภาษาไทยไว้ ใครสนใจเชิญรับชม + เอาไปใช้สอนได้ค่ะ 😉 คลิป animation ชุดนี้มีทั้งหมด 6 ตอน

ไปเจอชุดคลิป animation เรื่อง “การคิดเชิงวิเคราะห์” (analytical thinking) ของออสเตรเลีย เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ ทำขึ้นมาสอนเด็ก 8-10 ขวบ แต่คิดว่าเนื้อหามีประโยชน์มากสำหรับผู้ใหญ่ด้วย เลยไปทำซับไตเติลภาษาไทยไว้ ใครสนใจเชิญรับชม + เอาไปใช้สอนได้ค่ะ 😉 คลิป animation ชุดนี้มีทั้งหมด 6 ตอน

ตอนที่ 1: ข้อถกเถียงที่มีค่า

 

ตอนที่ 2: ตรรกะวิบัติ

 

ตอนที่ 3: ผู้ชายที่ทำจากฟาง

ตอนที่ 1: ข้อถกเถียงที่มีค่า

ตอนที่ 2: ตรรกะวิบัติ

ตอนที่ 3: ผู้ชายที่ทำจากฟาง


ตอนที่ 4: กลายเป็นเรื่องส่วนตัว

ตอนที่ 5: ตรรกะวิบัติของนักพนัน

ตอนที่ 6: นิทานสอนใจ