ทางตันของระบอบเลือกตั้ง

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
จากคอลัมน์กระแสทัศน์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549

“เราไม่ได้พบทางตันเพราะประชาธิปไตย แต่เราพบทางตันเพราะเราไม่เป็นประชาธิปไตยต่างหาก เรายังติดอยู่แค่ระบอบเลือกตั้ง ซึ่งบัดนี้นำสังคมของเราไปสู่ทางตันแล้ว”

จุดยืนของพรรคไทยรักไทยซึ่งใช้เป็นธงของการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้คือประชาธิปไตย

ฟังดูตลกและไร้ความจริงใจอย่างน่าเศร้า (แก่ประเทศไทยนะครับ) ก็พรรคที่ไม่เคยสนับสนุนประชาชนระดับรากหญ้าให้มีส่วนร่วมทางการเมืองเลย ไม่ว่าจะในลักษณะเขียนกฎหมายเอง หรือลักษณะประท้วง (อันเป็นการสื่อสารทางสังคมอย่างเดียวที่ชาวบ้านมีในมือ) เป็นพรรคการเมืองที่ไม่เคยสะท้อนความต้องการและความคิดของประชาชน เพราะพรรคคิดให้เองหมด เป็นพรรคที่นั่งเป็นประธานการฆ่าตัดตอนกว่า 2,000 ศพ, การสังหารหมู่ที่กรือเซะ, สะบ้าย้อย และตากใบ รวมทั้งการอุ้มฆ่าอีกเป็นร้อยศพทั่วประเทศ เป็นพรรคที่มัดเศรษฐกิจและอนาคตของชาติไว้กับตลาดและทุนของมหาอำนาจอย่างไม่มีทางดิ้นหลุด โดยไม่เคยถามประชาชนสักคำเดียว และเป็นพรรคที่เปิดให้ทุนทั้งภายในและต่างประเทศรุกเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรจากมือประชาชนอย่างไม่อั้น นับตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพไปจนถึงคลื่นโทรคมนาคมทุกประเภท

พรรณนาความเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยของพรรค ทรท. ไปสามวันสามคืนก็ไม่หมด แต่ด้วยจังหวะอันพิลึกพิลั่นทางการเมืองในช่วงนี้ พรรคนี้แหละครับที่เลือกประชาธิปไตยเป็นจุดยืนสำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง


โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
จากคอลัมน์กระแสทัศน์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549

“เราไม่ได้พบทางตันเพราะประชาธิปไตย แต่เราพบทางตันเพราะเราไม่เป็นประชาธิปไตยต่างหาก เรายังติดอยู่แค่ระบอบเลือกตั้ง ซึ่งบัดนี้นำสังคมของเราไปสู่ทางตันแล้ว”

จุดยืนของพรรคไทยรักไทยซึ่งใช้เป็นธงของการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้คือประชาธิปไตย

ฟังดูตลกและไร้ความจริงใจอย่างน่าเศร้า (แก่ประเทศไทยนะครับ) ก็พรรคที่ไม่เคยสนับสนุนประชาชนระดับรากหญ้าให้มีส่วนร่วมทางการเมืองเลย ไม่ว่าจะในลักษณะเขียนกฎหมายเอง หรือลักษณะประท้วง (อันเป็นการสื่อสารทางสังคมอย่างเดียวที่ชาวบ้านมีในมือ) เป็นพรรคการเมืองที่ไม่เคยสะท้อนความต้องการและความคิดของประชาชน เพราะพรรคคิดให้เองหมด เป็นพรรคที่นั่งเป็นประธานการฆ่าตัดตอนกว่า 2,000 ศพ, การสังหารหมู่ที่กรือเซะ, สะบ้าย้อย และตากใบ รวมทั้งการอุ้มฆ่าอีกเป็นร้อยศพทั่วประเทศ เป็นพรรคที่มัดเศรษฐกิจและอนาคตของชาติไว้กับตลาดและทุนของมหาอำนาจอย่างไม่มีทางดิ้นหลุด โดยไม่เคยถามประชาชนสักคำเดียว และเป็นพรรคที่เปิดให้ทุนทั้งภายในและต่างประเทศรุกเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรจากมือประชาชนอย่างไม่อั้น นับตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพไปจนถึงคลื่นโทรคมนาคมทุกประเภท

พรรณนาความเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยของพรรค ทรท. ไปสามวันสามคืนก็ไม่หมด แต่ด้วยจังหวะอันพิลึกพิลั่นทางการเมืองในช่วงนี้ พรรคนี้แหละครับที่เลือกประชาธิปไตยเป็นจุดยืนสำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง

จากคำสัญญาลดแลกแจกแถมนานาชนิดที่เคยให้ กลับกลายเป็นการสร้างแนวร่วมเพื่อรักษาประชาธิปไตยไทย บอกคนที่ไม่เคยได้รับความเคารพจากพรรคมากไปกว่าฝูงชนในงานเทกระจาด ให้ลุกขึ้นมาปกป้องระบอบที่พรรคเรียกว่าประชาธิปไตย วีรบุรุษประชาธิปไตยของพรรค ทรท.คือคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะลงคะแนนให้พรรค ทรท.หรือพรรคอื่นใดก็ตาม

เพราะประชาธิปไตยของ ทรท.มีความหมายแค่การหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้ง 4 ปีครั้ง ไม่ได้มีความหมายถึงเวทีเปิดสำหรับคนทุกฝ่ายได้เข้ามาต่อรองนโยบายกันอย่างเสมอภาค หรือการปกครองที่เคารพสิทธิมนุษยชนและกระบวนการที่เป็นธรรมทางกฎหมาย (due process of law)

ประชาธิปไตยของ ทรท.จึงมีความหมายเพียงการเลือกตั้งเพื่อหา “คนดี” มาบริหารบ้านเมือง ไม่ได้มีความหมายถึงกระบวนการบริหารบ้านเมือง

น่าอัศจรรย์ที่ปรปักษ์ของพรรค ทรท.เอง ก็มีทรรศนะต่อประชาธิปไตยแคบอย่างเดียวกัน กลุ่มที่ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเรียกร้องหา “คนดี” มาบริหารบ้านเมือง แต่เพราะรู้อยู่แล้วว่า การเลือกตั้งอาจจะไม่ส่งให้ “คนดี” ได้บริหารบ้านเมือง จึงอยากได้ “คนดี” จากการพระราชทาน พวกเขาไม่ใส่ใจเลยว่า เมื่อ “คนดี” คนนั้นได้บริหารบ้านเมืองแล้ว ยังมีกระบวนการประชาธิปไตยเหลือในสังคมไทยสำหรับการต่อรองเชิงนโยบายของคนกลุ่มต่างๆ อีกหรือไม่ โดยเฉพาะคนไร้อำนาจที่อยู่บนบันไดชั้นล่างๆ ของสังคม

ปรปักษ์ที่เป็นพรรคการเมืองของ ทรท.ก็มองประชาธิปไตยไม่ต่างจาก ทรท. พวกเขาโฆษณาให้ประชาชนร่วมมือกันในการล้ม “ระบอบทักษิณ” แต่ระบอบดังกล่าวนี้คืออะไร นิยามของพรรคการเมืองที่บอยคอตการเลือกตั้งดูจะง่ายเกินไป นั่นก็คือระบอบที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และบริวารใกล้ชิดเป็นผู้นำ หาได้มีความหมายถึงการทำลายและทำความอ่อนแอให้แก่องค์กรและกลไกของระบอบประชาธิปไตย จนกระทั่งกระบวนการประชาธิปไตยไม่อาจดำเนินไปได้ พวกเขามองบทบาทของประชาชนเหมือนกับพรรค ทรท. คือผู้หย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นอย่างเดียวกัน

อันที่จริง “ระบอบทักษิณ” ตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทยมาก่อนจะมีพรรค ทรท.นานมาก รวมถึงสมัยที่พรรคซึ่งเป็นปรปักษ์ของ ทรท.ได้เคยบริหารบ้านเมืองด้วย ประชาธิปไตยในแง่กระบวนการถูกขัดขวาง ไม่ส่งเสริม หรือทำให้เป็นหมัน คุณทักษิณไม่ได้เป็นนักการเมืองคนแรกที่อ้างสิทธิธรรมในการปกครองจากผลการเลือกตั้งหรือผลของมติสภา นายกรัฐมนตรีไทยที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารล้วนเคยอ้างมาแล้วทั้งนั้น คุณทักษิณอาจอ้างบ่อยกว่าคนอื่น เพราะได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นกว่าทุกคน

ฉะนั้น การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย จึงมีความหมายแคบเพียงการเลือกตั้ง ไม่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นที่คิดอย่างนี้ กลุ่มใหญ่ในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็คิดอย่างเดียวกัน กล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือ กว่าค่อนของชนชั้นนำไทยคิดถึงประชาธิปไตยแค่นี้ คือหา “คนดี” มาบริหารบ้านเมือง ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นกับกระบวนการในทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการประชาธิปไตยมีอยู่อย่างเดียวคือการเลือกตั้ง

พรรค ทรท.ประสบความสำเร็จในการยึดครองประเทศไทยก็เพราะอ่านตรงนี้ออก

ถ้าประชาธิปไตยของคนมีเสียงในสังคมมีความหมายแคบแค่นี้ กลไกที่จะเอาชนะในการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดต่างหากที่เป็นหัวใจสำคัญในการยึดอำนาจบ้านเมืองไปได้อย่างเด็ดขาดเช่นกัน พรรค ทรท.ประสานกลไกสองอย่างเข้าด้วยกัน อันแรกคือกลไกเก่าของนักเลือกตั้งที่มีเครือข่ายหัวคะแนนในท้องถิ่นต่างๆ โดยยอมลงทุนอย่างหนักกับนักเลือกตั้งหรือพรรคของนักเลือกตั้งเหล่านี้ และอันที่สองคือสร้างกลไกใหม่สำหรับประชาชนที่อยู่นอกเครือข่ายอุปถัมภ์ของหัวคะแนน ด้วยการใช้เทคนิคการตลาดแบบใหม่

ได้ผลอย่างดีด้วย แม้แต่กลุ่มชนชั้นนำที่ต่อต้านหัวหน้าพรรค ทรท.อยู่ในเวลานี้จำนวนไม่น้อย ก็เคยร่วมในอำนาจนั้น และโดยไม่ได้ให้ความเคารพต่อกระบวนการประชาธิปไตยในทำนองเดียวกัน ที่ไม่พอใจหัวหน้าพรรคอยู่เวลานี้ ก็เกิดจากพฤติกรรมที่เกินขีดจริยธรรมที่พวกเขาจะรับได้ ไม่ใช่ไม่พอใจกับ “ระบอบทักษิณ” (ไม่ว่าจะมีคุณทักษิณเป็นผู้นำหรือไม่) ซึ่งกลุ่มชนชั้นนำได้เสวยประโยชน์โภชผลตลอดมา

ความพ่ายแพ้ของพรรคฝ่ายค้านอย่างหมดประตูสู้ ไม่ได้ทำให้พรรคการเมืองเหล่านั้นหันกลับมาทบทวนประชาธิปไตยที่คับแคบ อันเป็นสิ่งที่ตัวเคย “เล่น” แล้วได้ชัยชนะมาก่อน พวกเขาคิดแต่จะหาทางหักล้างกลไกการเลือกตั้งที่พรรค ทรท.สร้างขึ้นใหม่ได้อย่างไร คิดมาห้าปีและทำมาห้าปีก็ยังหักล้างไม่ได้ เพราะพวกเขาไม่คิดจะสร้างคะแนนเสียงของพรรคขึ้นเอง ยังคิดแต่จะเกาะเครือข่ายหัวคะแนนเหมือนเดิม โดยเงินตัวเองไม่ถึงพอจะซื้อเครือข่ายเหล่านี้ได้มากพอ

เลือกตั้งเมื่อไร ก็แพ้พรรค ทรท.เมื่อนั้น จริงอย่างที่ป้ายหาเสียงของพรรค ทรท.เหยียบย่ำเอาไว้ทั่วเมือง ยิ่งมีการยุบสภาอย่างไร้เหตุผล และหาทางเอาเปรียบในการเลือกตั้งอย่างไร้ยางอายเช่นนี้ พรรคฝ่ายค้านแทบจะหาโอกาสตีตื้นไม่ได้เอาเลย และด้วยเหตุดังนั้นจึงตัดสินใจบอยคอตการเลือกตั้ง (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกติกาอย่างแน่นอน – และทำกันอยู่บ่อยๆ ในประเทศอื่นๆ ทั้งโลก)

บอยคอตการเลือกตั้งก็คือ การไม่ลงสนามที่จะให้สิทธิธรรมแก่คู่แข่ง และนี่เป็นการตอบโต้พรรค ทรท.ที่ได้ผลที่สุดใน 5 ปีที่ผ่านมา เพราะสิทธิธรรมเพียงอย่างเดียวที่ ทรท.มีในการยึดอำนาจบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดคือการเลือกตั้ง ซึ่งตัวคุมได้ และคงคุมได้ไปอีกนาน ถ้าพรรคฝ่ายค้านไม่เปลี่ยนเกมการแข่งชันไปสู่การเป็นนักสู้ให้แก่กระบวนการประชาธิปไตย ไม่ใช่การหา “คนดี” เข้ามาบริหารบ้านเมือง

การลงสมัครพรรคเดียวอย่างไร้คู่แข่งจึงทำลายสิทธิธรรมเพียงอย่างเดียวที่ ทรท.มีอยู่

ฉะนั้น สิ่งที่ถึงทางตันในสังคมไทยเวลานี้จึงไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็นทางตันของระบอบเลือกตั้ง เราจะมีการเลือกตั้งที่ไม่ให้สิทธิธรรมแก่ผู้ปกครอง เราอาจจะมีผู้บริหารที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งเลย แต่ได้สิทธิธรรมจาก “พระราชอำนาจ” หากจะมีการเลือกตั้งอีกในภายหน้า คนที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็จะเป็นคนที่กุมกลไกการเลือกตั้งได้มากที่สุด ไม่ใช่คนที่ดีที่สุด และแน่นอนว่าไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยที่แท้จริง หรือกระบวนการทางสังคม เติบโตขึ้นมาถ่วงดุลอำนาจของตน

คนไทยยังจะตั้งคำถามที่ดูเหมือนลึกซึ้งหนักหนาว่า ไม่เอาชวนจะเอาใคร? ไม่เอาทักษิณจะเอาใคร ไม่เอานายนั่นนายนี่ แล้วจะเอาใคร เพราะเราคิดแต่ว่าจะหา “คนดี” มาปกครองบ้านเมืองโดยผ่านการเลือกตั้ง

แต่เราไม่เคยคิดว่า ทำอย่างไรสังคมจึงสามารถกำกับควบคุมนายกรัฐมนตรีได้ ไม่ว่าเขาจะชั่วหรือดีก็ตาม

เราไม่ได้พบทางตันเพราะประชาธิปไตย แต่เราพบทางตันเพราะเราไม่เป็นประชาธิปไตยต่างหาก เรายังติดอยู่แค่ระบอบเลือกตั้ง ซึ่งบัดนี้นำสังคมของเราไปสู่ทางตันแล้ว