ธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่งไป present รายงานที่งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2549 ของ TDRI เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ขอเชิญดาวน์โหลดเปเปอร์และ presentation เป็น PDF format ได้ที่นี่ค่ะ:

ขอเชิญวิจารณ์ ติชม เสนอแนะ หรือถามเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัย 🙂

สำหรับรายงานฉบับอื่นบางฉบับที่นำเสนอในงาน สามารถดาวน์โหลดได้จาก หน้่านี้ของเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ คาดว่ารายงานทุกฉบับจะไปอยู่ในเว็บ TDRI ในเร็ววันนี้

(เปเปอร์และ presentation ที่เขียนให้ TDRI ก่อนหน้านี้เรื่องนอมินีในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ยังอยู่ที่นี่ (เิพิ่มเลขหน้าใน presentation ไปแล้ว) ถ้าท่านใดสนใจ)