บทความเรื่อง Adam Smith และรูปถ่ายบรรยากาศการชุมนุม

บรรยากาศการชุมนุม

โงหัวขึ้นมาจากการปั่นข้อเขียนชั่วครู่ เื่พื่อมาแจ้งข่าวสองเรื่องค่ะ

หนึ่ง บทความเรื่องล่าสุดในคอลัมน์ “คนชายขอบ” ตีพิมพ์ในโอเพ่นออนไลน์แล้ว:

Adam Smith บิดาแห่งทุนนิยมเสรี ที่อยู่ชายขอบกว่าคุณคิด

สอง ขณะที่บทความเรื่องข้อคิดจากการชุมนุมยังไม่เสร็จ เชิญรับชมภาพถ่าย ฝีมือสมัครเล่นมากๆ ได้ที่:

ชุดภาพถ่ายสนามหลวง @ Flickr.com