ยุค 6 ตุลา vs. ยุคทักษิณานุวัตร

ยุค 6 ตุลา vs. ยุคทักษิณานุวัตร

[จาก ตูน’ณาการ (Cartoon Executive Officer) โดย คามิน & เดอะแ้ก๊ง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน วันเสาร์์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549]