รถไฟ 2557

train.jpg

รถไฟ 2557

แมวทุกสีต่างไล่งับจับหนูได้

แต่รถไฟต่างขบวนล้วนแตกต่าง

บางขบวนไร้ธงพาหลงทาง

บ้างก็จ้างคนขับชอบหลับใน

 

บางขบวนแบ่งลำดับนับโบกี้

คันแรกมีสิทธิครบครันทันสมัย

คันที่สองคืนความสุขปลอดทุกข์ใจ

คันที่สามห้ามสงสัยให้นั่งตรง

 

คันที่สี่ห้ามวิจารณ์ทีมคนขับ

คันที่ห้าบ้านห้ามกลับเสือกไสส่ง

คันสุดท้ายให้มองโลกผ่านลูกกรง

ใครอยากลงกลางทางช่างหัวมัน

 

ท่านอยากขึ้นรถไฟแบบนี้หรือ

ฤาท่านซื้อตั๋วคันแรกแจกไม่อั้น

ตกขบวนควรตกไปไม่สำคัญ

เพราะสักวันขบวนใหม่ต้องแล่นมา.