สุขสันต์วันเด็ก 2549

คำขวัญวันเด็ก 2549

[จาก ตูน’ณาการ (Cartoon Executive Officer) โดย คามิน & เดอะแ้ก๊ง หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 มกราคม 2549]