สไลด์ประกอบการบรรยาย “จากหอคอยงาช้างสู่ข้าวแกงข้างถนน”

ivorytower.jpg

เพิ่งกลับจากเชียงใหม่ ไปร่วมเป็นวิทยากรในเวิร์คช็อป “ค่ายนักเขียน ธปท.” สามวัน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเพื่อนนักเขียน(ผู้มีชั่วโมงบินเยอะกว่าและเก่งกว่ามาก) อีกสามท่าน คือคุณโตมร ศุขปรีชา คุณนันทขว้าง สิรสุนทร และ อ.อนุสรณ์ ติปยานนท์ ได้รับความสนุกสนาน ความรู้ และแง่คิดมากมายจากเพื่อนวิทยากรและพนักงาน ธปท. ที่มาเข้าร่วมโครงการ และทำให้ระลึกได้ว่าต้องใช้ความพยายามไล่ “ผีนักวิชาการ” (หมายถึงในแง่ความละเอียดกับข้อมูล เจ้าระเบียบ และชอบใช้ศัพท์แสง) ที่ชอบเข้าสิงเวลาเขียนเรื่องยากๆ มากกว่าเดิม 😀 แวะมาแบ่งปันสไลด์ที่ใช้ในการบรรยาย เผื่อใครสนใจค่ะ