อำนาจเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ & เปเปอร์อื่นจากงาน TDRI วันแรก

แวะมาเผยแพร่เอกสารค่ะ 🙂 เมื่อวานไปนำเสนอรายงานเรื่อง “ผลตอบแทนส่วนเกินในเศรษฐกิจไทย: อำนาจเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพย์” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 ของ TDRI หัวข้อ การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม อ่านสไลด์ออนไลน์ได้ที่นี่ พร้อมดาวน์โหลดรายงานและไฟล์เสียงในส่วนของผู้เขียน และของวิทยากรท่านอื่นๆ ได้จากด้านล่างของโพสนี้ (ทั้งหมดนี้อยู่ในหน้า “Downloads” ของบล็อกนี้แล้ว) —

(งานของ TDRI ยังมีวันนี้อีกหนึ่งวัน ผู้เขียนไม่มีโอกาสไป แต่ฝากอาจารย์อัดเสียงมาให้ ได้เมื่อไหร่จะโพสขึ้นบล็อกค่ะ)

รายงานสั้นๆ ของผู้เขียนชิ้นนี้นำเสนอแค่ “แผนที่” คร่าวๆ ว่าผลตอบแทนส่วนเกิน (economic rent) ที่โบรกเกอร์ไทยได้รับนั้นมีที่มาจากไหนบ้าง เรื่องสนุกๆ จะเริ่มในอีกไม่ช้าเมื่อผู้เขียนได้รับข้อมูลการซื้อขายรายวันมา run โมเดล จะได้รู้ว่าใครทำอะไรยังไงและคำนวณ rent ได้ว่าน่าจะมีขนาดและสัดส่วนแค่ไหน 😉 รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการนี้มีกำหนดส่งเดือนมิถุนายนปีหน้า

 • รายงาน สไลด์ (PDF) และไฟล์เสียง (WMA) ครบเซ็ต:
  1. ไฟล์เสียงการเปิดการสัมมนา โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  2. ไฟล์เสียง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม : กรอบแนวคิดและภาพรวมในการศึกษา โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
  3. หัวข้อที่ 1 ผลตอบแทนส่วนเกินในเศรษฐกิจไทย: การผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย อำนาจเหนือตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ และการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร: ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (รายงาน, สไลด์, ไฟล์เสียง), นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล (รายงาน, สไลด์, ไฟล์เสียง), ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร (รายงาน, สไลด์, ไฟล์เสียง)
  4. หัวข้อที่ 2 ผลตอบแทนส่วนเกินจากทรัพยากรของประเทศ: สัมปทาน การใช้อิทธิพลเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและป่าไม้: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (รายงาน, สไลด์, ไฟล์เสียง), ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (รายงาน, สไลด์, ไฟล์เสียง)
  5. หัวข้อที่ 3 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: การวิเคราะห์ภาระภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม และการขยายฐานภาษี: ดร. สมชัย จิตสุชน (รายงาน, สไลด์, ไฟล์เสียง – ภาพรวม, ไฟล์เสียง – การขยายฐานภาษี), ดร. อมรเทพ จาวะลา (ไฟล์เสียง), ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ (ไฟล์เสียง)
  6. หัวข้อที่ 4 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม: ใครได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐในโครงการที่สำคัญ: ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง (สไลด์, ไฟล์เสียง), ดร. สุเมธ องกิตติกุล (รายงาน, สไลด์, ไฟล์เสียง)