เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ & เสรี ทัศนศิลป์ บนเวทีกู้ชาติ

แกะเนื้อบทกลอนการเมืองชั้นครูอีก 4 เรื่องจากเวทีปราศรัยของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยมาฝากกัน ดาวน์โหลดเสียงอ่านของกวีได้โดยคลิ้กลิ้งก์ข้างล่างนี้:

ตาเหลี่ยมจัด
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เพราะตาเหลี่ยมดักลอบได้ปลาเล็ก
เถ้าแก่เส็กตั้งห้างหวังปลาใหญ่
ตาเหลี่ยมจึงเหลี่ยมรอบทิ้งลอบไซ
เข้าห้างไปเจรจากากี่นั้ง

ตาเหลี่ยมเริ่มยึดครองทั้งหนองน้ำ
เข้าครอบงำทำบทกำหนดผัง
แจกลูกอมยาหอมซ่อมรั้วพัง
ให้ชาวบ้านบนฝั่งพอนั่งสบาย

ตาเหลี่ยมไปปิ้งปลาอาจสามารถ
เล่นบทบาทเหลี่ยมดีมีความหมาย
ส่วนอีกเหลี่ยมตาเหลี่ยมเลี่ยมทองพราย
จัดการขายหนองน้ำยกทำเล

เซ้งสำเร็จเสร็จแก่เถ้าแก่เส็ก
ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไม่หันเห
พวกตาเหลี่ยมเริงร่าร่วมฮาเฮ
พวกรู้เล่ห์ร้องลั่นตาเหลี่ยมโกง

แบ่งเป็นพวกคนละข้างสองฝั่งฟาก
จนเปิดฉากทะเลาะกันลั่นเฉงโฉง
ฝ่ายตาเหลี่ยมเหลี่ยมจัดหยัดยืนโรง
ปล่อยหนองน้ำลำประโดงไปเป็นเดน

ได้หน้าที่ตำแหน่งเข้าแจงจัด
ตาเหลี่ยมกลับรวบรัดบรรทัดเถร
ไม่ฟังเสียงสวดประนังทั้งพระเณร
เป็นกรรมเวรชาวประชาหนองหมาว้อ !


แกะเนื้อบทกลอนการเมืองชั้นครูอีก 4 เรื่องจากเวทีปราศรัยของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยมาฝากกัน ดาวน์โหลดเสียงอ่านของกวีได้โดยคลิ้กลิ้งก์ข้างล่างนี้:

ตาเหลี่ยมจัด
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เพราะตาเหลี่ยมดักลอบได้ปลาเล็ก
เถ้าแก่เส็กตั้งห้างหวังปลาใหญ่
ตาเหลี่ยมจึงเหลี่ยมรอบทิ้งลอบไซ
เข้าห้างไปเจรจากากี่นั้ง

ตาเหลี่ยมเริ่มยึดครองทั้งหนองน้ำ
เข้าครอบงำทำบทกำหนดผัง
แจกลูกอมยาหอมซ่อมรั้วพัง
ให้ชาวบ้านบนฝั่งพอนั่งสบาย

ตาเหลี่ยมไปปิ้งปลาอาจสามารถ
เล่นบทบาทเหลี่ยมดีมีความหมาย
ส่วนอีกเหลี่ยมตาเหลี่ยมเลี่ยมทองพราย
จัดการขายหนองน้ำยกทำเล

เซ้งสำเร็จเสร็จแก่เถ้าแก่เส็ก
ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ไม่หันเห
พวกตาเหลี่ยมเริงร่าร่วมฮาเฮ
พวกรู้เล่ห์ร้องลั่นตาเหลี่ยมโกง

แบ่งเป็นพวกคนละข้างสองฝั่งฟาก
จนเปิดฉากทะเลาะกันลั่นเฉงโฉง
ฝ่ายตาเหลี่ยมเหลี่ยมจัดหยัดยืนโรง
ปล่อยหนองน้ำลำประโดงไปเป็นเดน

ได้หน้าที่ตำแหน่งเข้าแจงจัด
ตาเหลี่ยมกลับรวบรัดบรรทัดเถร
ไม่ฟังเสียงสวดประนังทั้งพระเณร
เป็นกรรมเวรชาวประชาหนองหมาว้อ !


การเมือง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

การเมืองไม่ใช่เรื่องธุรกิจ
การเมืองไม่ใช่คิดแต่จะได้
การเมืองไม่ใช่การค้ากำไร
การเมืองไม่ใช่ใช้แต่เกมกล

การเมืองไม่ใช่บ้าแต่อำนาจ
การเมืองไม่ใช่ศาสตร์แห่งเหตุผล
การเมืองไม่ใช่การกดขี่คน
การเมืองไม่ใช่ตนใหญ่คนเดียว

การเมืองไม่ใช่เรื่องของการเล่น
การเมืองไม่ใช่เข่นกันด้วยเขี้ยว
การเมืองไม่ใช่ตามกันกรูเกรียว
การเมืองไม่ใช่เลี้ยวไปลงคู

การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ
การเมืองคือภาระของทุกผู้
การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้
การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม

การเมืองต้องมีธรรมเป็นเข็มทิศ
การเมืองต้องมีจิตสำนึกร่วม
การเมืองต้องโปร่งใสไม่กำกวม
การเมืองต้องท้นท่วมศรัทธาอุทิศ

การเมืองต้องเคารพความเห็นต่าง
การเมืองต้องสรรค์สร้างเสรีสิทธิ์
การเมืองคืออำนาจขจัดพิษ
การเมืองคือชีวิตประชาชน !


หายนะ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ชูนิ้วแห่งชัยชนะ
แท้หายนะกำลังเยือน
ดอกไม้ที่ได้เหมือน
ดอกไม้จันทน์บรรจงวาง

สิ้นแล้วซึ่งคำถาม
ถึงชอบธรรมอันอำพราง
นายบ่อนเป็นใหญ่กลาง
อยู่กลางบ่อนเป็นธรรมดา

สิ้นบุญที่โปรดสัตว์
ด้วยอาบัติสาหัสสา
อาบัติแห่งศรัทธา
ที่เซ้งโบสถ์ไปเป็นทุน

สิ้นศรีก็สิ้นศักดิ์
ทั้งพวกพรรคล้วนแผลพรุน
หมกบาปและเมาบุญ
เบิกอบายมาบังตน

เดือนมืดแล้วขึ้นสว่าง
กระจ่างจ้าแจ่มตาคน
จากสว่างมามืดมน
โอ้ใจหายเสียดายเดือน

ชูนิ้วแห่งชัยชนะ
แท้หายนะกำลังเยือน
ดอกไม้ที่ได้เหมือน
ดอกไม้จันทน์บรรจงวาง !


จงออกไปนายกฯ
เสรี ทัศนศิลป์

เปื่อยเน่าแล้วใช่ไหม
โอ้อกไทยประเทศเรา
อธิปไตยถูกยึดเอา
ไปเล่นแร่แปรธาตุลอง

แปลงหนี้ให้เป็นหนี้
แล้วแปลงขี้ให้เป็นทอง
ซ่อนเร้นในครรลอง
ให้หลงเชื่อเพื่อตัวตน

เสียงซื้อคือเงินชาติ
เสริมอำนาจติดลมบน
เสียงแย้งไม่ยินยล
เหยียบย่อยยับลงกับเท้า

แบ่งแยกจนแตกหัก
เป็นฝักฝ่ายขยายเงา
แรงต้านท่านกลับเผา
ว่าโง่เง่าอย่าโงหัว

วิถีมุขบุรุษ
ย่อมรู้หยุดในตนตัว
กร้าวกราดอาจมัวซัว
ประเทศล่มดิ่งจมเหว

นายกฯ ต้องลาออก
ใช่ล้อมคอกอำนาจเลว
เพิ่มไฟกระจายเปลว
เพื่อแผดเผาประชาไทย

สันติธรรมจะนำชาติ
เพื่อชี้ขาดใครเป็นใคร
ก้าวถอยพิสูจน์ใจ
จงออกไปนายกฯ
จงออกไปนายกฯ !