เนื้อหาร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง 4 ฉบับ + คดีทุจริตที่จะถูกลบล้างถ้าผ่าน

corruption-cases.jpg

แวะมาแปะลิ้งก์ดาวน์โหลดสั้นๆ ค่ะ 1. ร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง ฉบับ สนธิ บุญยรัตกลิน (ที่มา: e-document รัฐสภา) 2. ร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง ฉบับ นปช. (ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ เสนอ) (ที่มา: e-document รัฐสภา) 3. ร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง ฉบับ สามารถ แก้วมีชัย (ที่มา: e-document รัฐสภา) 4. ร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง ฉบับ นิยม วรปัญญา (ที่มา: e-document รัฐสภา) ส่วนความแตกต่างหลักๆ ระหว่างร่างต่างๆ ข้างต้น เพจมั่นใจว่าเสื้อแดงจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับทักษิณเรื่องการปรองดอง สรุปไว้ดีค่ะ — เปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง ในส่วนของคดีทุจริตต่างๆ ที่จะถูกลบล้างถ้า พ.ร.บ. ปรองดองผ่าน (ร่างไหนก็ตามแต่) เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน สรุปไว้ดังนี้ค่ะ — คดีทุจริตที่จะถูกลบล้างหากผ่าน พ.ร.บ. ปรองดอง