เมื่อ สตีฟ จอบส์ คุยกับ บิล เกตส์ เรื่อง 3G (จาก forward mail)