ไนท์ ซาฟารี

ไนท์ ซาฟารี
โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ตอนกลางคืนทำอะไรล่ะไอ้สัตว์
สารพันสารพัดสัตว์หน้าขน
ตอนกลางคืนทำอะไรล่ะไอ้คน
สาระวุ่นสาระวนมาทั้งวัน […]

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

ไนท์ ซาฟารี
โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ตอนกลางคืนทำอะไรล่ะไอ้สัตว์
สารพันสารพัดสัตว์หน้าขน
ตอนกลางคืนทำอะไรล่ะไอ้คน
สาระวุ่นสาระวนมาทั้งวัน

อยากดูอะไรกันนักหนา
ตั้งแต่เห็นกันมาก็ฆ่าฉัน
ตั้งแต่แรกสบตาก็ฆ่ากัน
จนเราสิ้นเผ่าพันธุ์ไปหลายพงษ์

ฆ่าและฆ่า พอหายากกลับอยากดู
น่าอดสูพอใกล้สูญก็เสริมส่ง
คอยจ้องดูเราสืบพันธุ์สืบว่านวงศ์
กูละงง พวกงี่เง่าจะเอายังไง

กิน ขี้ ปี้ นอน ไม่ต่างกัน
วันทั้งวันคอยจ้องดูกันอยู่ได้
แถมกลางคืนยังมาจ้องคอยส่องไฟ
มาเบิ่งตาหาอะไรในราตรี

เดรัจฉานต้อยต่ำแต่กำเนิด
สัตว์มนุษย์ล้ำเลิศประเสริฐศรี
จะเอาไงพอเถอะไนท์ ซาฟารี
ค่ำคืนนี้ ส่ำสัตว์จะสืบพันธุ์.