ไฟล์เสียงปาฐกถาอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล + งานอื่นๆ

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์เสียง ปาฐกถา เสม พริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 14 “พุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน์” โดยอาจารย์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ได้จากบล็อกนี้ รวมทั้งไฟล์เสียงที่ผู้เขียนอัดจากงานอื่นๆ ที่ไปร่วมพูดคุยหรือบรรยายในรอบสามเดือนที่ผ่านมา

ไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ในรูป .WMA (Windows Media Audio) ซึ่งใช้ Windows Media Player เล่นได้ โปรแกรมแปลง WMA เป็น MP3 ของผู้เขียนหมดอายุไปแล้ว เลยใช้ไม่ได้ (และไม่อยากเสียเงินซื้อ -_-“) ถ้าใครจะกรุณาแปลงไฟล์เป็น MP3 ให้ หรือมีโปรแกรมแปลง WMA เป็น MP3 ที่คุณภาพดี (และฟรี) แนะนำ ก็ขอขอบคุณล่วงหน้า 😀

ไฟล์ทั้งหมดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ right click + save as…. เพื่อดาวน์โหลดไปฟังเองที่บ้าน ดีกว่าฟังจากออนไลน์

  1. ปาฐกถา “พุทธธรรมในโลกาภิวัตน์” โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551: ส่วนที่ 1 [20.5MB], ส่วนที่ 2 [8.5MB], ช่วงถาม-ตอบ [14.1MB]
  2. เสวนา หัวข้อ “การแสวงหาทางจิตวิญญาณในยุค Google” [64MB] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 ร่วมเสวนาโดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ โตมร ศุขปรีชา แทนไท ประเสริฐกุล และ สฤณี อาชวานันทกุล
  3. ทุนนิยมที่มีหัวใจ: ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา [43MB] โดย สฤณี อาชวานันทกุล – เชิญอ่าน สไลด์ประกอบ ด้วย
  4. เขียนทำไม? เขียนอย่างไร? [68MB] workshop เกี่ยวกับการเขียน จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สุวินัย ภรณวลัย และ สฤณี อาชวานันทกุล ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ – เชิญอ่านสรุปการบรรยายในส่วนของอาจารย์สุวินัย ได้ที่โอเพ่นออนไลน์