forward mail: “ส้มขอร้อง” รัฐประหารไม่ทำให้อะไรดีขึ้น

[กำลังจะหายไปเที่ยวสองสัปดาห์ ช่วงนี้สถานการณ์การเมืองอึมครึมมากๆ ผู้เขียนสังหรณ์ใจว่าอาจจะเกิดความรุนแรง 🙁 ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะ พบกันใหม่หลังวันที่ 20 มิ.ย. 🙂 ระหว่างนี้ขอแบ่งปัน forward mail น่าสนใจ เผื่อใครยังไม่ได้รับ]

“ส้มขอร้อง” รัฐประหารไม่ทำให้อะไรดีขึ้น

ทำไมต้อง ส้ม?

ส้ม เกิดจากทฤษฏีของสี ระหว่าง สีเหลือง(พันธมิตร) และ สีแดง(นปก) รวมกันแล้วเป็นสีส้ม (คนกลาง)

ทัศนะของคุณ ส้ม ต่อคุณเหลือง

ส้มมองว่า เหลืองเดินเกมพลาดมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยไปเปิดทางให้คุณเขียว(ทหาร)ออกมาวุ่นวายจนบ้านเมืองเกิดปัญหา

ส้มมองว่า การชุมนุมของเหลืองตอนนี้ อาจเป็นการออกบัตรเชิญให้เขียวอีกครั้ง

และเมื่อเขียวออกมา ประเทศชาติก็จะกลายเป็นสีดำ

สีดำ เป็นปฏิปักษ์ต่อ สิทธิเสรีภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เหลือง แดง หรือ ส้ม

ส้ม คิดยังไงกับแดง

แดงเป็นคนเลือดร้อนตามสี มักเล่นเข้าทางเกมเหลืองที่จะเชิญเขียวออกมายืนเล่นท้องถนน

ส้มเชื่อว่า แนวทางของเหลืองและแดง ไม่สามารถพาสังคมออกจากความขัดแย้งได้ แต่กลับจะขัดแย้งกันลึกซึ้งขึ้นจนยากจะเยียวยา

ข้อเสนอ : ส้ม ขอร้อง

เราในฐานะคนที่อยู่ระหว่างเหลืองและแดง จึงมีข้อเสนอเชิงขอร้องดังต่อไปนี้

– สีเหลือง มีสิทธิโดยชอบในการตรวจสอบรัฐบาล แต่ขอให้เหลืองคำนึงถึงบทเรียนครั้งก่อน อย่าได้พลั้งปากหรือแอบส่งซิกให้เขียวออกมาทำบ้านเมืองมืดมิดเป็นสีดำอีก

– สีแดง จะต้องหยุดการเผชิญหน้ากับเหลือง และกลับสู่ฐานที่มั่นด้วยความอดทน และพัฒนาการแสดงออกโดยต้องไม่มีพฤติกรรมนิยมใช้ความรุนแรง

– สีเขียว เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเด็ดขาด และห้ามออกมารัฐประหาร หรือขู่ว่าจะทำ

ส้มเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ส้มไม่เคารพสิทธิในการแตกแยก

ส้มเชื่อสนิทใจว่า สังคมไทยตอนนี้ ไม่ได้มีเพียง เหลือง แดง หรือ เขียว และหากเมื่อใดที่พวกเขา(เหลือง แดง เขียว) ได้พบว่าคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในแนวทางสันติวิธี เคารพเสรีภาพบนความแตกต่าง และพวกเขา(เหลือง แดง เขียว)เป็นเพียงคนกลุ่มน้อยในสังคม เหลือง แดง และ เขียวจะได้สติ และเคารพพวกเราบ้าง

โปรด Forward Email ฉบับนี้ถึงคนที่คุณรู้จักทุกคนที่เป็นคนไทย บอกเขาว่า คนเล็ก ๆ อย่างพวกเรา สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องเผชิญหน้า

ปล.ส้มไม่ใช่บุคคล แต่เป็นจิตสำนึกของคนไทยที่อยากเห็นความขัดแย้งยุติลง หากไม่จำเป็น กรุณาอย่าติดต่อส้ม

รักทั้งเหลืองและแดง
เครือข่าย “ส้มขอร้อง”