Thai open architecture: ห้องแถว 2550 โชวห่วยเย้ยยุทธจักร

ห้องแถว 2550

คุณยรรยง บุญ-หลง สถาปนิกชาวไทยในกรุงนิวยอร์ค ส่งลิ้งก์แบบแปลน “ห้องแถว 2550” มาให้ผู้เขียน พร้อมคำโปรยเสร็จสรรพว่า แปลนนี้เป็น “…”เครื่องมือ” ในการสู้ทุนข้ามชาติ เป็น “เครื่ิองมือ” ในรูปแบบของ “อาคาร” ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้คนได้โต้เถียงการเมือง และอนุรักษ์ธุรกิจขนาดเล็กอย่างโชห่วยไว้ได้” และบอกว่า แปลนนี้อยากเผยแพร่แบบ open source architecture เชิญนำไปเผยแพร่ได้ตามอัธยาศัย ผู้เขียนก็ขอเผยแพร่แบบตามเจตนารมณ์ของคุณยรรยง และขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ ท่านใดที่สนใจอ่านรายละเอียดแนวคิดของคุณยรรยง ขอเชิญคลิ้กลิ้งก์แบบแปลน หรือคลิ้กที่รูป 🙂

ยินดีที่ได้เห็นเว็บไซต์สถาปนิกไทยจิตสาธารณะ ผู้มีอุดมการณ์เดียวกันกับคาเมรอน ซินแคลร์ แห่ง Architecture for Humanity (AFH) ที่เคยเขียนถึงในโอเพ่นออนไลน์ อ้อ ใครที่สนใจเรื่องนี้ เชิญเข้าไปดูเว็บไซต์ Open Architecture Network ที่ AFH ริเริ่ม ตอนนี้เปิดให้ทุกคนเข้าไปดูและส่งแบบแปลนแล้ว 🙂