Way’s Dialogue + สัมมนา “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์: จุดเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจการเงิน?”

คิดว่าคงยุ่งจนไ่ม่มีเวลามาเขียนบล็อกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไปจนถึงอย่างน้อยก็หลังวันที่ 15 ธ.ค. ไปแล้ว ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสองงานที่ผู้เขียนจะไปร่วมวง เผื่อใครจะสนใจค่ะ เข้าฟรีทั้งคู่ 😀

13 ธันวาคม 2551: Way’s Dialogue ครั้งที่ 1

Way's Dialogue

เรียนเชิญ ท่านผู้อ่านและสมาชิกนิตยสาร way ที่เคารพรัก ร่วมพบปะพูดคุยในงานเสวนาประจำปี แบบไม่ต้องปีนบันไดฟัง อบอุ่น เป็นกันเอง

ในหัวข้อ ‘โอกาสของเศรษฐกิจทางเลือก ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจกระแสหลัก’

เศรษฐกิจทางเลือกคืออะไร ทำไมต้องเลือก เลือกแล้วใช้ได้จริงไหม

ผู้ร่วมพูดคุย
เดชา ศิริภัทร ชาวนาชั้นเทพแห่งมูลนิธิข้าวขวัญ
ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘กระบี่ไม้ไผ่’
ปกป้อง จันวิทย์ และ สฤณี อาชวานันทกุล แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการ โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551
เวลาดีแดดเริ่มร่ม 14.00 น. – 17.00 น. (มีของว่างบริการระหว่างงาน) ณ ห้องสมุดประชาชนแสงอรุณ (ถนนสาทร ซอย 10)

โปรดแจ้งความจำนงลงทะเบียนล่วงหน้ากับ คุณคีรีบูน วงษ์ชื่น โทร.0-2736-9918 หรือ waymagazine@yahoo.com

——-

15 ธันวาคม 2551: สัมมนา “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ – จุดเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจการเงิน?”

โดย
คุณสุชีล นารูลา กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ

ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเวลา : วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)