การเดินทางของ “คนชายขอบ” & ไฟล์เสียงจาก “คนหัวรั้น” ท่านอื่น

วันนี้ไปพูดในงาน Party of the Unreasonable People จัดโดย Thai Young Philanthropist Network มา ทำสไลด์แต่ไม่ได้ใช้เพราะไม่มีเครื่อง/สถานที่ฉาย ก็เลยเอามาแปะไว้ในนี้แทนค่ะ เผื่อใครจะสนใจ 🙂

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่พูดและของ “คนหัวรั้น” ท่านอื่นๆ ได้ที่นี่: เจ้าของบล็อก, โสภณ อัศวานุชิต, จุลยุทธ โล่โชตินันท์, และ ภูมิ ศิรประภาศิริ