ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ “เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์” ที่ถูกแบน

เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์

“สันดานเผด็จการ” ของรัฐไทยภายใต้การควบคุมของคณะรัฐประหารเริ่มโผล่หางออกมาเรื่อยๆ แล้ว ล่าสุด หนังสือพิมพ์มติชนรายงานข่าวการสั่งยึดหนังสือแปล จากภาษาจีน ชื่อ เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ (Nine Commentaries on the Communist Party) โดยเจ้าหน้าที่ของไทยระบุว่า “…ด้วยปรากฎว่าสิ่งพิมพ์ ชื่อ ‘เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์’ ได้ลงโฆษณาข้อความกล่าวหาและโจมตีพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยใช้พื้นที่ของประเทศไทยเป็นที่พิมพ์และเผยแพร่อย่างเป็นการเคลื่อนไหวทาง การเมืองในประเทศไทย โดยมุ่งโจมตีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน อันอาจทำให้ประชาชนคนไทยทั่วไปเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาโดยตลอด ถือได้ว่าสิ่งพิมพ์ดังกล่าวมีลักษณะอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

โดยเจ้าพนักงานการพิมพ์สำหรับกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตาม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484 ห้ามการขาย หรือแจกจ่ายและให้ยึดสิ่งพิมพ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ข่าวประชาไทรายงานต่อว่า “…สำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นการวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน แปลจากเรื่องชุดเก้าบทที่เริ่มจัดพิมพ์ครั้งแรกในลักษณะบทบรรณาธิการในเว็บไซต์ชื่อ ‘ต้าจี้หยวน’ ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์ภาษาจีนของเดอะอิพอคไทมส์ โดยผู้แต่งไม่ประสงค์จะออกนาม ขณะที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 และส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวจีนที่อยู่นอกประเทศจีน และกำลังมีผลกระทบมากขึ้นถึงชาวจีนในประเทศด้วยกัน โดย เก้าบทวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน กำลังเริ่มเป็นบทสนทนาในหมู่ชาวจีนถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีน”

เนื่องจากผู้เขียนเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชน และเชื่อมั่นในพลังของอินเทอร์เน็ตในฐานะช่องทางที่เราจะสามารถใช้ “ปลดแอก” ตัวเองออกจากอำนาจเผด็จการทางความคิด ด้วยการเผยแพร่หนังสือต้องห้ามในรูปอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อทำให้อำนาจรัฐในการเซ็นเซอร์กลายเป็นเรื่อง “ไร้ความหมาย” ผู้เขียนจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านดาวน์โหลด และร่วมเผยแพร่ “หนังสือต้องห้าม” เล่มนี้ โดยคลิ้กที่นี่ [PDF, 183 หน้า] และเผยแพร่ต่อๆ กันไปให้แพร่หลายในวงกว้าง แล้วถ้าไหนๆ จะเผยแพร่เล่มนี้แล้ว ก็ขอเชิญชวนให้อ่านและเผยแพร่หนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ ส.ศิวรักษ์ ที่ถูกแบนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนด้วย

ส่วนตัวยังอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่จบ (เพิ่งรวบรวมเป็น PDF เสร็จ) แต่เท่าที่อ่านบทนำและบทที่สองไปครึ่งตอน ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกไม่น้อยที่รัฐบาลเผด็จการทหารเมื่อ 30 ปีก่อนสั่งแบนหนังสือที่ชื่นชมหรือเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นร้อยๆ เล่ม (อ่านรายละเอียดได้ในสกู๊ปเรื่อง “หนังสือต้องห้าม” ในนิตยสารสารคดี) แต่รัฐบาลเผด็จการปัจจุบันกลับสั่งแบนหนังสือที่ “แฉ” ความเลวร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน! โลกเรานี้ช่างเีปลี่ยนแปลงรวดเร็วดีแท้ 😉

ผู้เขียนเริ่มรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่แบนหนังสือของรัฐด้วย ที่ทำให้รู้จัก “หนังสือดี” มากกว่าเก่า ถ้าไม่สั่งแบนก็คงไม่รู้ว่ามีหนังสือเล่มนี้อยู่ในโลก 😉

อ้อ เว็บไซต์ทางการของหนังสือเล่มนี้มีลิ้งก์ไปที่ชุดวีดีโอคลิปที่เกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือด้วย น่าสนใจทีเดียว เหมาะสำหรับทุกท่านที่ไม่มีเวลาอ่าน เมื่อไหร่ผู้เขียนอ่านหนังสือเล่มนี้จบอาจจะหาเวลามาคอมเม้นท์ (ถ้าอ่านรู้เรื่อง)