ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา “9 คำถามคาใจกรณี ปตท.” 10 ส.ค.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรมราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 8/2551
“9 คำถามคาใจกรณี ปตท.”

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน ตรงข้าม รพ. วชิระ

วิทยากร
สรัญ รังคสิริ ผช. กรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บมจ. ปตท.
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ร่วมด้วย

บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ภัทร
สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการสาธารณะ

ผู้ดำเนินรายการ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บก. นิตยสารสารคดี

รายละเอียดโทร. 02-668-9422

9 คำถาม กรณี ปตท.

  1. กำไรต่อปีของ ปตท. มีขนาดเท่าไหร่ มีที่มาจากไหน แล้วมีการจ่ายเงินให้รัฐเท่าไหร่ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ กำไรของ ปตท. ต้องแลกมาด้วยภาระของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
  2. ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในประเทศไทยเกิดจากสาเหตุใดบ้าง ส่วนที่มาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้นมีน้ำหนักความสำคัญเพียงใด และส่วนที่มาจากโครงสร้างการตั้งราคาน้ำมันภายในประเทศมีน้ำหนักความสำคัญเพียงใด
  3. ทำไมราคาน้ำมันของไทยต้องอ้างอิงมาจากตลาดสิงคโปร์ การอ้างอิงราคาน้ำมันจากตลาดสิงคโปร์มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
  4. การจัดการกรณีท่อก๊าซของ ปตท. ควรอยู่ภายใต้หลักการใด และขณะนี้การดำเนินการตาม มติ ครม. และคำตัดสินของศาลปกครองเรื่องท่อก๊าซมีความคืบหน้าอย่างไร โดยเฉพาะการตรวจสอบมูลค่าของท่อก๊าซที่ ครม. ระบุว่าให้ สตง. ตรวจสอบ และสูตรการคิดค่าเช่าท่อ
  5. เหตุใดจึงมีการขาดแคลนก๊าซแอลพีจีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่มีข่าวการลักลอบนำก๊าซแอลพีจีในไทยขนขึ้นเรือไปขายต่างประเทศ หรือปตท.ต้องการให้คนหันมาใช้ก๊าซเอ็นจีวี ในการขนส่ง ซึ่งทางปตท.ผูกขาดอยู่
  6. ควรมีการซื้อคืน ปตท. กลับมาเป็นของรัฐหรือไม่ ถ้าควร โมเดลการซื้อคืนควรจะเป็นอย่างไร และการซื้อคืน ปตท. จะช่วยให้ราคาน้ำมันลดลงและราคาก๊าซไม่แพงขึ้นจริงหรือไม่
  7. จริงหรือไม่ที่ปตท.ขายก๊าซฯ ให้โรงแยกก๊าซ จำนวน 5 โรงของตัวเองในราคาประมาณ 150 บาท แต่ขายก๊าซให้แก่กฟผ.ราคา 180 บาท ทำให้เป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าส่วนเกิน ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนต้องแบกรับ
  8. ทำไมก๊าซที่ปตท.สผ. ขายให้กับปตท. จึงแพงกว่าก๊าซจากแหล่งอื่น เป็นเพราะต้องการเอื้อประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท. หรือไม่ ยิ่ง ปตท.สผ.ได้กำไรมาก บริษัทแม่ก็ได้กำไรมากตามมาด้วยหรือไม่
  9. จริงหรือไม่ที่มีการประเมินว่า เงินค่าไฟฟ้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจำนวน 100 บาท จะไปตกอยู่ในมือปตท.ถึง 42.90 บาท ขณะที่กฟผ.ได้รับเพียง 27.10 บาทเท่านั้น ถ้ารัฐจัดการกับ ‘กำไรผูกขาด’ ทั้งหมดของปตท.ได้ ก็อาจทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนได้ถึง 13,000 – 14,000 ล้านบาทต่อปี