งาน YouMedia 2: Citizen Journalism / ภาพยนตร์ “The Economy of Happiness”

ขอประชาสัมพันธ์งานในอนาคตอันใกล้นี้สองงานที่ผู้เขียนจะไปร่วม ในฐานะผู้ร่วมสัมมนา/บรรยายในงานแรก และผู้ดำเนินรายการเสวนาในงานที่สอง ท่านใดที่สนใจแวะเวียนไปร่วมงานและ/หรือพูดคุยกัน ขอเชิญทั้งสองงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งคู่ 🙂

1. งาน YouMedia 2: Citizen Journalism วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2550 ณ Internet Thailand (ตึกไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป – งานนี้ผู้ีเขียนจะไปนำเสนอข้อคิดบางประการเกี่ยวกับสื่อพลเมืองและบริบททางกฎหมาย (คงจะใช้สไลด์ชุดเดียวกันกับที่ใช้ในงานสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ. คอมฯ เมื่อสองสัปดาห์ก่อน) งานนี้น่าจะมีบล็อกเกอร์และสื่อพลเมืองไปร่วมงานพอสมควร ขอเชิญทุกท่านที่สนใจประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อพลเมือง และสถานการณ์เสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตไทยหลังจากที่ พ.ร.บ. คอมฯ มีผลบังคับใช้มานานหลายเดือนแล้ว

กำหนดการคร่าวๆ:

13.00-13.15 น. พิธีกร (กานต์ และ bact’) เกริ่นนำแนวโน้มเรื่องสื่อพลเมือง และเปิดวงแนะนำตัวสั้นๆ

13.15-13.30 น. พื้นที่ของสื่อพลเมือง – นำคุยเพื่อแลกเปลี่ยนโดย ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ (gotoknow.org)

  • นิยามความหมายสื่อพลเมือง อะไรบ้างที่เรียกว่าสื่อพลเมือง
  • บทบาทของสื่อพลเมืองในกระแสโลกและกระแสประชาธิปไตยไทย

13.30-13.45 น. โอกาสและข้อจำกัด = ความท้าทายของสื่อพลเมือง / ความน่าเชื่อถือของสื่อพลเมือง :จรรยาบรรณ, บรรทัดฐาน นำคุยโดย จีรนุช เปรมชัยพร (prachatai.com)

13.45-14.00 น. สิทธิของสื่อพลเมือง: กฎหมายและการคุ้มครองสื่อพลเมือง นำคุยโดย สฤณี อาชวานันทกุล (fringer.org)

14.00-14.15 กฎหมายหมิ่นประมาทในฐานะเครื่องมือจำกัดเสรีภาพสื่อ โดย ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.15-14.45 น. ความอยู่รอดของสื่อพลเมืองในทางการเงิน : โมเดลทางธุรกิจ, การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก นำคุยโดย สุนิตย์ เชรษฐา (thairuralnet.org) และ FNS*

14.45-15.00 น. พัก

15.00-15.20 น. การต่อสู้ทางการเมืองใน cyberspace: ประสบการณ์จากสิงคโปร์ (Political Platform in Cyberspace, Experience from Singapore) นำเสนอโดย James Gomez (jamesgomeznews.com)

15.20-15.40 น. ศิลปะแห่งการสื่อสารประเด็นอ่อนไหว และบางเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารของซาปาติสต้า นำเสนอโดย Keiko Sei, นักวิชาการด้านสื่อและศิลปะ

(James Gomez และ Keiko Sei นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ สฤณี อาชวานันทกุล จะแปลเป็นไทย)

15.40-16.00 น. เปิดเวทีอภิปรายเรื่อง อนาคตของสื่อพลเมือง โดย กานต์ และ bact’

  • แนวคิด Free Culture ผ่านรูปธรรม Creative Commons
  • ปฏิสัมพันธ์และปฏิกิริยาจากสื่อกระแสหลัก
  • การคุกคามและจำกัดเสรีภาพ และแนวทางการพัฒนาสื่อพลเมือง

16.00-17.00 น. เทคโนโลยีเพื่อสื่อพลเมือง

  • Podcast โดย กล้า ตั้งสุวรรณ (duocore.tv)
  • Blog ให้สนุก โดย Exteen.com*
  • Tor เพื่อเสรีภาพในการสื่อสาร โดย ดร.จิตรทัศน์ ฝักเจริญผล (wonam.exteen.com)
  • Encrypt Message Board โดย กองทุนไทย*
  • FON/Robust Network*

*รอการยืนยัน

2. งานฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “The Economy of Happiness” โดย Helena Norberg-Hodge และเสวนาเรื่องภาพยนตร์ร่วมกับผู้กำกับ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 14.00 – 16.00 น. – รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 3rd International Conference on Gross National Happiness ซึ่งปีนี้จัดในประเทศไทย ผู้เขียนจะเป็นผู้ำดำเนินรายการเสวนาร่วมกับผู้กำกับ คือคุณ Helena Norberg-Hodge ซึ่งบินมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะ ภาพยนตร์เืรื่อง “The Economy of Happiness” นำเสนอแนวทาง “ผลิตอาหารให้ท้องถิ่น” (food re-localization) และเกษตรยั่งยืน (sustainable farming) ซึ่งผู้กำกับเชื่อว่าสามารถเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเรารอดพ้นจากหายนะที่อุตสาหกรรมเกษตรกระแสหลักกำลังเป็นตัวการก่อให้เกิดขึ้น รายการนี้จะเป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายในประเทศไทย หลังจากนี้คงอีกนานกว่าจะได้ดูเป็นดีวีดี ขอเชิญทุกท่านที่สนใจประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาหารเพื่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมเกษตร มารับชมภาพยนตร์เรื่องนี้และร่วมวงเสวนาด้วยกัน 🙂