ประชามติรับ/ไม่รับรัฐธรรมนูญเหมือนกัน?

Thai propaganda
มิุถุนายน 2550: โฆษณารณรงค์ของคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ในหน้าหนังสือพิมพ์ ก่อนที่จะถูกทักท้วงวิพากษ์วิจารณ์จนยอมแก้ไขเป็น “19 สิงหาคม 2550 ลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550” (ที่มา: จำไม่ได้ เซฟเก็บไว้นานแล้ว)

Burmese propaganda
พฤษภาคม 2551: โฆษณารณรงค์ของรัฐบาลทหารพม่า หน้าศาลากลางเมืองย่างกุ้ง โดยป้ายนี้เขียนว่า “การลงมติ ‘เห็นชอบ’ เป็นหน้าที่ของพลเมืองแห่งวันนี้ ขอให้พวกเราลงมติ ‘เห็นชอบ’ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ” (ที่มา: ประชาไท)