พุทธเหมือนกัน?

พระสงฆ์พม่า
กันยายน 2550 (ยังไม่จบ) : พระสงฆ์พม่ากว่า 10,000 รูปเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย เป็นการท้าทายอำนาจเผด็จการทหารพม่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี

พระสงฆ์ไทย
มิถุนายน 2550 : พระสงฆ์ไทยเดินขบวนไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร บรรจุศาสนาพุทธเป็น “ศาสนาประจำชาติ” ในรัฐธรรมนูญ