รวมคลิป animation ชุด “ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา”

เห็น เพจ V-Reform (เครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป) แนะนำว่าคลิป animation ตอน “ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากร” เป็นตอนสุดท้ายแล้ว เลยรวบรวมมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการค้นค่ะ 🙂

คลิป animation สรุปเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา” ที่เขียนให้กับสมัชชาปฏิรูปเมื่อปี 2554 (ยังดาวน์โหลดในฟอร์แมท epub และ PDF ได้จากบล็อกนี้) ทั้งหมดมี 4 ตอน สร้างสรรค์โดยทีมงานกระต่ายตื่นตัว และ V-Reform – ขอขอบคุณทั้งสองกลุ่มมา ณ ที่นี้ 😀

ตอนที่ 1: ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา (คลิปสรุป)

ตอนที่ 2: ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ


เห็น เพจ V-Reform (เครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป) แนะนำว่าคลิป animation ตอน “ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากร” เป็นตอนสุดท้ายแล้ว เลยรวบรวมมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการค้นค่ะ 🙂

คลิป animation สรุปเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา” ที่เขียนให้กับสมัชชาปฏิรูปเมื่อปี 2554 (ยังดาวน์โหลดในฟอร์แมท epub และ PDF ได้จากบล็อกนี้) ทั้งหมดมี 4 ตอน สร้างสรรค์โดยทีมงานกระต่ายตื่นตัว และ V-Reform – ขอขอบคุณทั้งสองกลุ่มมา ณ ที่นี้ 😀

ตอนที่ 1: ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา (คลิปสรุป)

ตอนที่ 2: ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ

ตอนที่ 3: ความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาส

ตอนที่ 4: ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากร