ร่างเปเปอร์และสไลด์เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกในประเทศกำลังพัฒนา”

วันก่อน (29 พฤษภาคม 2551) ไปพรีเซนต์เปเปอร์ที่สังเคราะห์วรรณกรรมเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อ “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกในประเทศกำลังพัฒนา: กรณีศึกษาเศรษฐกิจภูฏาน เศรษฐกิจอิสลาม และเศรษฐกิจละตินอเมริกา” ในงานเสวนาวิชาการเรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่: บทสำรวจองค์ความรู้ และประสบการณ์” จัดโดย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ขอเชิญดาวน์โหลดร่างเปเปอร์และเอกสารประกอบการบรรยายที่ใช้ได้ที่ีนี่ (อยู่ในหน้า Writings ของบล็อกนี้แล้ว):

ถ้าไม่อยากดาวน์โหลดสไลด์ ลองอ่านออนไลน์จาก Slideshare.net ข้างล่างก็ได้ (แต่ขอแนะนำให้อ่านเปเปอร์ประกอบ เพราะเนื้อหาเยอะกว่าในสไลด์มาก ทำสไลด์ด้วยความกังวลเพราะรู้ตัวว่าจะพูดเกิน 30 นาที แล้วสุดท้ายก็เกินไปเกือบเ่่ท่าตัว T_T)

เปเปอร์ฉบับสมบูรณ์คาดว่าจะเสร็จราวๆ ปลายเดือนกรกฎาคม ในเงื่อนไขของโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยทั้งสามคนจะต้อง “เดินสาย” ไปเสวนาในภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ จะโพสแจ้งกำหนดการเมื่อทราบในโอกาสต่อไป