“เกลียดสมัครแต่รักประชาธิปไตยมากกว่า”

ขออำลาบล็อกนี้เป็นการชั่วคราว (ประมาณ 7-10 วัน) นะคะ เพราะเครียดกับการเมืองจนไข้ขึ้น เขียนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเรื่องนี้ในบล็อกกับแปลหนังสือ ทำให้ส่งคอลัมน์และงานต่างๆ ที่ต้องทำไม่ทันตามกำหนด จำเป็นต้องปิดหูปิดตาตัวเองเลิกติดตามข่าวการเมืองชั่วคราว เพื่อรวบรวมสมาิธิไปทำงานต่างๆ ที่ค้างอยู่ให้เสร็จ

ระหว่างนี้ขอเชิญถกเถียงกันต่อในกระทู้ต่างๆ ตามอัธยาศัย (แต่ระวังจะเป็นโรคเครียดจากการเมืองตามเจ้าของบล็อกนี้นะคะ) และถ้าใครที่มีฝืมือด้านกราฟฟิกจะทำสติ้กเกอร์และ/หรือแบนเนอร์สำหรับแปะตามเว็บ ข้อความประมาณ “เกลียดสมัครแต่รักประชาธิปไตยมากกว่า” (อาจมีคำอื่นที่ดีกว่านี้แต่ตอนนี้มีปัญญาคิดออกแค่นี้ แหะๆ) เพื่อให้กลุ่มคนที่สื่อขนานนามว่า “พวกสองไม่เอา” ได้แสดงจุดยืนอย่างกระชับและได้ใจความ (เพราะตอนนี้เห็นมีแต่สติ๊ิกเกอร์ของคนเลือกข้างทั้งนั้นเลย) ผู้เขียนก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าและสัญญาว่าจะช่วยเผยแพร่ด้วยคนค่ะ 🙂