เครือข่ายพลเมืองเน็ตขอเชิญร่วม workshop เรื่อง “สื่อพลเมือง”

โพสกิจกรรมนี้ในหน้า Calendar แล้ว แต่คิดว่าน่าจะโพสในบล็อกด้วย เพราะจะปิดรับสมัครรอบแรกภายในวันที่ 8 มิถุนายน (พรุ่งนี้) แล้วค่ะ 🙂

เครือข่ายพลเมืองเน็ต ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

“สื่อพลเมือง”

โดย ซูซานน์ แม็คไบรด์ (Suzanne McBride) รองคณบดีคณะวารสารศาสตร์ วิทยาลัยโคลัมเบีย ณ เมืองชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสยามซิตี้ [แผนที่]

โดยมีเนื้อหาดังนี้

* หลักการของความเป็นสื่อพลเมือง
* เครืองมือในการสร้างสรรค์ของนักข่าวพลเมือง
* จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อพลเมือง
* ความเสี่ยงทางกฏหมายในการเขียนบล็อก และความเสี่ยงของบล็อกเก้อร์
* องค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องสื่อที่เกิดขึ้นใหม่
* การจัดการดูแล และการสร้างชุมชนออนไลน์ให้เติบโต
* หัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและการอบมรมจากฝ่ายข้อมูลข่าวสาร สาธารณะของสถานฑูตประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีที่นั่งจำกัด จำนวน 35 ที่นั่ง เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมล่วงหน้าเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ freethainetizen AT gmail.com

เครือข่ายพลเมืองเน็ตจะปิดรับการแจ้งการลงทะเบียนรอบแรก ภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

หมายเหตุ: การบรรยายจะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยตลอดการอบรม

—–

Thai Netizen Network would like to invite you to a workshop on

“Civil Journalism”

conducted by Suzanne McBride, Associate Chair, Journalism Department, Columbia College Chicago, The United States

on 17 June 2009, 09.00 – 16.00,

at Rattanakosin Room, Siam City Hotel. [Map]

The workshop consists of the following topics:

* Principles of Citizen Journalism
* Tools for Citizen Journalists
* Ethics and Responsibilities for Citizen Journalists
* Legal Risks to Blogging
* Insight into Emerging Media
* Managing and Growing Communities Online

This workshop is organized by the contribution from Public Affairs, U.S. Embassy in Thailand. It is free of charge.

The workshop is limited for only 35 seats and Thai Netizen Network will be open to registration from now on until 8 June 2009.

Please send a registration e-mail to freethainetizen AT gmail.com.