เสวนาหัวข้อ “การแสวงหาทางจิตวิญญาณในยุค Google” วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2551

[ขอพักโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผื่อใครสนใจ :)]

ปาฐกถาเสม พริ้งพวงแก้ว

วันอาิทิตย์นี้ (10 ก.พ. 2551) ผู้เขียนจะไปร่วมวงเสวนาในหัวข้อ “การแสวงหาทางจิตวิญญาณในยุค Google” ที่เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา (แผนที่) เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีผู้ร่วมวงเสวนาอีกสามท่าน คือ แทนไท ประเสริฐกุล โตมร ศุขปรีชา และ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ โดยมีคุณกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ดำเนินรายการ ใครที่เป็นแฟนหนังสือของทั้งสามท่าน ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

วงเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “ปาฐกถา เสม พริ้งพวงแก้ว” ครั้งที่ 14 โดยองค์ปาฐกในปีนี้คือ อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล จะบรรยายในหัวข้อ “พุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน์” เวลา 14.00 – 15.30 น. ไม่ควรพลาดยิ่งกว่าวงเสวนาในช่วงเช้า อ่านรายละเอียดของงานได้ที่หน้านี้ของเสมสิกขา ในเว็บไม่มีรายละเอียดวงเสวนาในช่วงเช้า แต่ผู้เข้าร่วมทุกคนรับปากแล้วว่าจะไปแน่นอน 🙂

ผู้จัดฝากบอกมาว่าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ทัน สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน