ความรู้สึกของ 19 ล้านคนหลังการเลือกตั้งผ่านไป 1 ปี

ผมติ๊กผิด

[โดย หมอ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549]