คิดเขย่าโลก

ความคิดจำนวนมากที่ส่งผลต่อโลกมักถูกเคยมองว่าเป็นเพียงความฝันหรือความเพี้ยนของมนุษย์คนหนึ่ง

ทว่าเหตุการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ชี้ให้เห็นว่าโลกล้วนถูกขับเคลื่อนและเขย่าจากบรรดาความคิดที่เคยถูกมองว่าเพี้ยนเหล่านี้ทั้งนั้น

คิด เขย่า โลก ผลงานของสฤณี อาชวานันทกุล ที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวมเรื่องราวและข้อพิสูจน์ถึงพลังของความคิดมนุษย์ ที่แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังทางบวกในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนโลกให้หมุนไปข้างหน้า

บรรดาผู้คนที่ถูกเขียนเล่าในหนังสือเล่มนี้ ได้ทำให้เห็นว่าความคิดที่เคยถูกมองว่าแหวกแนวและอาจเป็นเพียงความฝันสามารถเปลี่ยนมาเป็นความคิดที่ขับเคลื่อนและเขย่าโลกใบนี้ได้ผ่านการตั้งคำถามและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

รับรองได้ว่า ตั้งแต่เริ่มอ่านจนถึงหลังจบการอ่านหนังสือเล่มนี้ เรื่องราวของแต่ละคนจะสร้างบันดาลใจและพลังในชีวิตให้ผู้อ่านได้อย่างไม่รู้จบ