เมือง

เมือง

แปลจาก City โดย Clifford D. Simak

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไจไจ

พฤษภาคม 2565

ในยุคที่ ‘เมือง’ หมดความหมาย
เพราะเทคโนโลยีทำให้สิ่งมีชีวิตในโลก
ก้าวข้ามข้อจำกัดของพื้นที่ ไม่ต้องมีการใช้ชีวิตเกาะกลุ่ม
ในยุคที่มนุษยชาติสูญสิ้นไป
ไม่ใช่เพราะภัยธรรมชาติอย่างที่หวาดกลัว
แต่อาจเพราะแรงจูงใจบางอย่างที่ฝังลึก
ในโลกอนาคตของ ‘เมือง’
สองสิ่งที่เคยคิดว่าจะอยู่ยืนยง
อย่างเมืองและมนุษย์กลายเป็นเพียง
เรื่องเล่าปรัมปราของเหล่าสุนัขทรงปัญญา
งานเขียนทางวิชาการที่อ่านกัน
เพื่อตีความว่ามนุษย์คือพระเจ้า
หรือเพียงเรื่องเล่าไร้สาระของเหล่าสุนัขกันแน่