ราคาของความเหลื่อมล้ำ

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอหนทางข้างหน้าสู่ “โลกทางเลือกอีกใบที่เป็นไปได้” โลกที่เสรีภาพและความยุติธรรมสำหรับทุกคนมีความหมายตรงตามตัวอักษรอย่างแท้จริง ช่องว่างระหว่างคนมั่งมีและคนยากไร้หดแคบลง ผู้คนสำนึกว่ามีชะตากรรมร่วมกัน และรวมพลังสร้างโอกาสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งสังคม