วิพากษ์จีดีพี ฉบับชาวบ้าน

หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเนื้อหาจาก “วิพากษ์จีดีพี ฉบับวิชาการ” มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่เรียบง่าย พร้อมภาพประกอบและตัวอย่าง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยในการขยายมุมมองและเปิดประเด็นผู้คนได้ถกเถียงถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม โดยนำเสนอเหตุผลที่การแก้ไขปรับปรุงจีดีพีเป็นความเร่งด่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคนี้ และนำเสนอแนวทางจัดทำดัชนีชี้วัดอื่นที่คาดหวังว่า จะสามารถบ่งบอกระดับ “ความอยู่ดีมีสุข” ที่แท้จริงของคนเราได้ดีกว่าในอดีต บ่งชี้ทิศทางใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ