โลก(ไม่)ลืม คน(ไม่)สำคัญ

“จริงอยู่ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ความจริงของคนดีจึงอาจถูกกดทับ บิดเบือน หรือลืมเลือนผ่านกาลเวลา”

มีนักวิทยาศาสตร์ นักคิด นักธุรกิจ นักประดิษฐ์ นักกีฬาและนักอื่น ๆ นับไม่ถ้วนที่สมควรได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ แต่กลับถูกโลกลืมเพราะเพี้ยนตอนแก่ ถูกมรสุมการเมืองหรือเศรษฐกิจเล่นงาน โชคร้ายที่เกิดก่อนกาล ถูกเหยียดผิว เหยียดเพศ หรือมาจากประเทศเล็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก คน (ไม่) สำคัญบางคนไม่ใช่คนที่โลกลืม แต่โลกจดจำภาพของเขาผิดเพี้ยนไปจากความจริงเนื่องจากถูกเข้าใจผิด ไม่ว่าจะด้วยความปรารถนาดีหรือประสงค์ร้าย