การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล

บทวิจารณ์บทความ “การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล” โดย สฤณี อาชวานันทกุล นำเสนอในงาน BOT Symposium 2018 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561