Troll Way – ทางสายเกรียน

‘สฤณี อาชวานันทกุล’ และ ‘ทีปกร วุฒิพิทยามงคล’ กับการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมคนไทยในโลกไซเบอร์ นำความไร้เหตุผลบนโลกออนไลน์ของพวกเขามาตีแผ่ พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์จำลองที่จะทำให้เห็นภาพความวิบัติที่อาจเกิดขึ้น