การเงินปฏิวัติ

รวมบทความจากคอลัมน์ “การเงินปฏิวัติ” ในหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ของ “สฤณี อาชวานันทกุล” นักการเงินเปี่ยมความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะพาคุณไปสำรวจ “วิกฤต” และ “โอกาส” ของภาคการเงินกระแสหลักและกระแสรองในยุคต้นศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการทำความเข้าใจคำว่า “การเงิน” และ “การงาน” อีกครั้ง เพื่อ “โลก” และ “ชีวิต” ที่ดีขึ้นในศตวรรษที่ 21

หลังเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ผู้เขียนเชื่อว่า ภาคการเงินกำลังจะ “ปฏิวัติ” ในทุกระดับ ตั้งแต่โครงสร้างเชิงสถาบันระดับโลกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎเกณฑ์ ค่านิยม ย่อลงมาถึงระดับที่เล็กที่สุด คือ พฤติกรรมของคนธรรมดา โฉมหน้าใหม่ของภาคการเงินจะเป็นอย่างไร? การปฏิวัติครั้งนี้จะถอยหลังหรือก้าวหน้า? เป็นไปได้หรือไม่ที่ภาคการเงินจะวิวัฒน์เป็น “ระบบนิเวศการเงิน” ที่ระบบน้อยใหญ่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน? ภาคการเงินจะช่วยพัฒนาหรือฉุดรั้งมนุษย์ให้ตกเป็นทาสของเงินมากกว่าเดิม? ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ในหนังสือเล่มนี้