กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร

หนังสือให้รายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม 50 แห่ง อ่านเพลิน ๆ ค่ะ กิจการหลาย ๆ แห่ง ไม่เคยรู้จักมาก่อน น่าสนใจดีค่ะ