ผู้หญิงกลิ้งโลก

เรื่องราวของ 14 ผู้หญิงธรรมด๊าธรรมดาที่กลิ้งโลกไปข้างหน้าอย่างสวยงาม