อินโฟกราฟฟิกที่ดี

ซีรีส์บทความชุด “อินโฟกราฟฟิกที่ดี” สี่ตอนจบ โดย สฤณี อาชวานันทกุล ตีพิมพ์ครั้งแรกบนเว็บไซต์ ไทยพับลิก้า, 2012-2013