เงินไม่ใช่พระเจ้า: ขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด

ในยุคที่ “ลัทธิบูชาตลาด” แทรกซึมเข้าไปในทุกมิติของสังคม ไมเคิล แซนเดล นักปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ให้เห็นขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด และการที่ตลาดเบียดขับคุณค่าทางสังคมนอกตลาด เช่น สำนึกพลเมือง ความมีวินัย ความรัก ความเท่าเทียม ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้จุดประกายคำถามสำคัญในยุคตลาดเสรีเฟื่องฟูว่า “เราอยากได้สังคมที่ทุกส่ิงซื้อได้หรือเปล่า? หรือว่าสังคมมีคุณค่าทางศีลธรรมและคุณค่าทางพลเมืองบางอย่างที่ตลาดไม่ให้ความสำคัญ และเงินก็ซื้อไม่ได้?”